Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy adófizetési kötelezettségüknek ne belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) tegyenek eleget, tekintettel arra, hogy ezen fizetési mód nem tartozik a 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendeletben (a továbbiakban. Korm. rendelet) meghatározott lehetséges adófizetési módok közé, illetve az az adó megfizetésére nem alkalmas.

Az adóhatóság által nyilvántartott adót (az állami adó- és vámhatóság vonatkozásában ideértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettséget is) az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő, a kincstár által létrehozott számlára kell megfizetnie oly módon, hogy a befizető adózó egyértelműen beazonosítható legyen. E feltételeknek a NAV címére belföldi postautalványon megküldött pénzösszeg nem felel meg.

A Magyar Posta Zrt. a rózsaszín csekken a NAV címére teljesített befizetéseket a feladó részére visszafizeti, így ezen esetekben az adó megfizetése – az adózói szándék ellenére – nem teljesül. Ez megalapozza a befizetés nem teljesítéséhez, illetve késedelméhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazását.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti Korm. rendelet szerint az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adót a következő fizetési módokkal teljesíthetik:

 • A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással.
 • A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.
 • Az adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét a lentiekben foglaltak szerint elektronikus fizetéssel is teljesítheti.
  • Az adózó az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét - ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést - Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER) keresztül átutalással is teljesítheti az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül.

A fizetési mód kizárólag az eBEV-EFER felületen keresztül érhető el, a fizetés indításának további előfeltétele, hogy az érintett adózó vagy képviselője rendelkezzen ügyfélkapus regisztrációval, valamint az érintett menüpontok eléréséhez szükséges, megfelelő jogosultsággal.A fizetési módhoz jelenleg a pénzforgalmi szolgáltatók szűkebb köre (MKB Bank Zrt., Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. [korábban: FHB Bank Zrt.], UniCredit Bank Hungary Zrt.) csatlakozott.

  • A természetes személy adózó az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét - ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést - EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.
  • A nem természetes személy adózó:

a) az eljárási illeték,

b) az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj,

c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,

d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-

e) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az állami adó- és vámhatóság által kiszabott bírság, és

f) tételes elszámolású

fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útjánvagy interneten (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.

Az e) és f) pontok szerinti esetben az adózónak fizetési kötelezettségét a határozat (ikató)számának megjelölésével kell teljesítenie.

  • Az adózó - ha végrehajtási eljárás alatt áll - a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.
  • Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a bankkártyával bonyolított fizetési műveletet a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más tagja is teljesítheti.

Kérjük, hogy a fizetés módját az előzőekben meghatározottak közül válasszák ki, és fizetési kötelezettségüknek rendszeresen, a jogszabályi rendelkezések szerinti határidőben a megfelelő számlaszám javára tegyenek eleget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal