Az új kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) és koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével 2023. július 1-jén változtak a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok is.[1]Ettől az időponttól bizonyos termékek után a környezetvédelmi termékdíj mellett az EPR-kötelezettségeket is teljesíteni kell.

Az EPR hatálya alá is bekerültek a környezetvédelmi termékdíj mellett

 • a termékdíjköteles csomagolószerek csomagolásként,
 • az akkumulátorok,
 • az elektromos és elektronikus berendezések,
 • a gumiabroncsok,
 • a reklámhordozó papírok, továbbá
 • az irodai papírok.

 

2023. július 1. óta ezen termékek első belföldi forgalomba hozatala, saját célú felhasználása, illetve – a kötelezett bejelentése alapján – készletre vétele után az EPR-kötelezettségeket is teljesíteni kell. 

Nem kerültek ugyanakkor az EPR hatálya alá

 • az egyéb kőolajtermékek,
 • az egyéb műanyagtermékek,
 • az egyéb vegyipari termékek,

így ezeket továbbra is csak a termékdíj-kötelezettség terheli.

 

Díjfizetés

A legfontosabb változás a díjfizetést érinti. A környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá egyaránt tartozó termékeknél a termékdíjat a következő szabály alapján kell megállapítani:

Tf  = (KTd – GYFd) * m, ahol

 • a „KTd” a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2. mellékletében az adott termék vagy anyagáramra megállapított díjtétel,
 • a „GYFd” a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI.2.) EM rendelet szerint az adott termékáramra, csomagolás esetén a csomagolószerből készült csomagolásra megállapított díjtétel,
 • az „m” a termék kilogrammban kifejezett tömege,
 • a ”Tf” pedig a fizetendő termékdíj forintban.

Ha a képlet alapján a KTd – GYFd különbség értéke negatív szám vagy nulla, akkor a számított termékdíjtétel nulla Ft/kg, ezért termékdíjat nem kell fizetni. 

A termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatal vagy saját célú felhasználás címén továbbra is fennáll, vagyis az eddigiekhez hasonlóan nyilvántartást kell vezetni, bevallást kell benyújtani, csupán fizetni nem kell.

 

Egyéni teljesítés, átalányfizetés

2023. július 1-jén megszűnt az egyéni teljesítés és a mezőgazdasági termelőknek biztosított átalányfizetés lehetősége, az ilyen jogcímeken bejelentkezett adóalanyokat a NAV automatikusan az általános (kollektív teljesítői) státuszba sorolta át.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 [1] A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (2011. évi LXXXV. törvény és annak végrehajtási rendelete (a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet).