A Kilépési Megállapodáshoz fűzött, Írország/Észak-Írország Jegyzőkönyv értelmében Észak-Írország az általános forgalmi adó szempontjából speciális státuszt élvez a 2021. december 31-ig tartó átmeneti időszakot követően is.

Ez azt jelenti, hogy 2020. december 31. után

  • Észak-Írország EU tagállamként kezelendő a termékértékesítések szempontjából,

  • az Egyesült Királyságot – beleértve Észak-Írországot – egységesen harmadik országnak, azaz Európai Unión kívüli országnak kell tekinteni a szolgáltatások szempontjából.

Termékértékesítés

2021. április 1-től, a 2021-es visszatéríttetési időszakra

  • az Észak-Írországban letelepedett – belföldön nyilvántartásba nem vett – adóalanyok az EU-ban letelepedett adóalanyokra vonatkozó szabályok szerint kérhetik Magyarországon a termékbeszerzéseik után rájuk áthárított áfa visszatéríttetését, illetve

  • a Magyarországon letelepedett adóalanyok Észak-Írországban, az EU-s szabályok szerint kérhetik a termékbeszerzéseik után rájuk áthárított áfa visszatéríttetését.

A visszatéríttetés iránti kérelmet a Magyarországon letelepedett adóalanyoknak a 21ELEKAFA nyomtatványon a tárgyévet követő év szeptember 30-ig, a letelepedés szerinti tagállam adóhatóságához, azaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell benyújtaniuk.

Szolgáltatásnyújtás

A szolgáltatások szempontjából Észak-Írországotnem viszonos – harmadik országnak kell tekinteni, vagyis az adó kölcsönös visszatérítéséről szóló nemzetközi megállapodás hiányában az Észak-Írországban letelepedett – belföldön nyilvántartásba nem vett – adóalanyokat adó-visszatérítés nem illeti meg.

További változások

A visszatéríttetés tagállamaként

  • Észak- Írországot XI előtaggal,

  • Ceutát – az XI előtag korábbi birtokosát – pedig XC előtaggal

kell jelölni a 21ELEKAFA és a 21ELEKAFA_KIIGNY-nyomtatványokon.