A 2021. július 1-jétől működő OSS/IOSS-rendszer, vagyis a One Stop Shop/import One Stop Shop – Egyablakos Rendszer olyan adózóknak kínál egyszerű, hatékony elektronikus ügyintézési lehetőséget a Közösség más tagállamában esedékes hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére, akik

 • nem áfaalany fogyasztóknak, vagyis jellemzően magánszemélyeknek az Európai Közösség más tagállamaiba nyújtanak szolgáltatásokat, illetve

 • nem adóalany vevőnek, vagy a Közösségi termékbeszerzés tekintetében adófizetésre nem kötelezett adóalany vevőnek értékesítenek Közösségen belüli távértékesítés vagy import távértékesítés keretében terméket.

Az OSS-rendszer a 2015 óta működő MOSS, azaz a Mini One Stop Shop – Mini Egyablakos Rendszer utódja kibővített adózói és ügyleti körrel. Az OSS/IOSS-rendszer alkalmazása választható, nem kötelező.

 

Mikor érdemes választani? 

Ha az Ön vállalkozása a Közösség valamely más tagállamában nem adóalanyoknak nyújt szolgáltatásokat, Közösségen belüli távértékesítést teljesít, vagy importált termékek távértékesítését végzi, akkor a fogyasztó, vevő letelepedése, illetve a termék rendeltetési helye szerinti tagállamban adóznia kell.

Ha Ön nem használja az OSS/IOSS-rendszert, akkor

 • a vevő, megrendelő tagállama szerinti minden egyes nemzeti adóhatósághoz külön-külön be kell jelentkeznie, majd

 • az egyes tagállamokban az ott érvényes szabályok szerint külön bevallásokat kell benyújtania és

 • külön befizetéseket kell teljesítenie.

Ha Ön az OSS/IOSS-rendszer használata mellett dönt, akkor elegendő

 • a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által üzemeltetett OSS-portálon bejelentkeznie, és

 • bevallási időszakonként egy egységes bevallást benyújtania minden tagállamra vonatkozóan.

Ekkor Magyarország mint azonosítót kiadó tagállam a bevallási adatokat továbbítja azoknak a tagállamoknak, amelyeket Ön a bevallásában feltüntet. Az adófizetés egy összevont utalással teljesíthető, amelyet a NAV a bevallásnak megfelelően továbbít a teljesítés helye szerinti tagállamoknak.

Az OSS-rendszeren keresztül Ön a NAV-nak jelezheti adatváltozásait, beküldheti és módosíthatja bevallásait, megtekintheti mindezek állapotát, teljesítheti befizetéseit, illetve igénybe veheti a Helpdesk-szolgáltatást.

Vállalkozásának letelepedési helye és tevékenységei függvényében az OSS-rendszer következő sémáiba regisztrálhat:

a) Uniós séma 

Milyen ügyekben alkalmazható?

 • Közösségen belüli távértékesítésekre, továbbá

 • minden olyan szolgáltatásra, amelyet a Közösség valamely más tagállamába nem adóalany megrendelőnek nyújtanak.

Ki alkalmazhatja?

 • A belföldön gazdasági céllal letelepedett adózó szolgáltatásaira és távértékesítéseire.

 • A Közösségben nem letelepedett harmadik országos adózó távértékesítéseire. A Közösségben nem letelepedett adóalanynak pénzügyi képviselőt kell megbíznia.

 • Elektronikus felületek, a közreműködésükkel teljesített távértékesítésekre és egyes belföldi termékértékesítésekre.

b) Nem uniós séma 

Milyen ügyekben alkalmazható?

 • Közösségen belüli, nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások.

Ki alkalmazhatja?

 • Közösségben nem letelepedett, harmadik országos adózó. Nem kell pénzügyi képviselőt megbíznia.

c)Importséma (IOSS)

Milyen ügyekben alkalmazható?

 • Harmadik államból importált, 150 eurót meg nem haladó belső értékű, nem jövedékiadó-köteles termékek távértékesítését (import távértékesítés) terhelő hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére.

 • Használatával a termék behozatala, importja – az IOSS-regisztráció vámhatósági ellenőrzése után – adókivetés mellőzésével történik (a behozatal mentes az import áfa alól).

Milyen ügyekben nem alkalmazható?

 • A Közösségben lévő vámraktárból szabad forgalomba bocsátott termékeknél az importséma nem alkalmazható.

Ki alkalmazhatja?

 • A belföldön, a Közösség más tagállamában, továbbá harmadik országban letelepedett adózók, valamint az elektronikusfelületek a közreműködésükkel teljesített import távértékesítés tekintetében, választhatják. A belföldön nem letelepedett adózók - a Norvég Királyságban letelepedett adózók kivételével – az importsémát belföldön letelepedett közvetítő igénybevételével alkalmazhatják.

Regisztráció az OSS/IOSS-rendszerbe

Az OSS/IOSS-rendszerbe az előregisztráció már 2021. április 1-jén megkezdődött, azonban a rendszer 2021. július 1-jei indulása miatt csak a 2021. június 30. után teljesített ügyleteket lehet bevallani az új felületen.

 

Az OSS/IOSS-portál a következő linken érhető el: https://oss.nav.gov.hu/ 

A rendszer szabályainak alapjait a NAV honlapján „Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok” című, 2021. március 16-i tájékoztató foglalja össze.

A kisértékű importküldemények áfamentességének megszűnéséről az alábbi tájékoztató szól: https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Megszunik_a_22_euros_20210408.html

Az OSS-rendszerről további információkat olvashat magyar nyelven a következő linken: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/
vatecommerceexplanatory_28102020_hu.pdf