Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 266. § a)-b) pontjai alapján az állami adó- és vámhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi az általa nyilvántartott, adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózók nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét, a csoportos általános forgalmi adóalanyiságot választók esetén a csoport azonosító számot, a pénzforgalmi elszámolást választók esetén e választás tényét, valamint a pénzforgalmi elszámolás időszakának kezdő és befejező időpontját, továbbáazt a tényt, hogy az általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdése alapján az adómentes ingatlan értékesítés vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választotta, valamint az adókötelessé tétel időpontját.

Az állami adó- és vámhatóság az Art. 266. § k) pontja értelmében - a járulékbevallás alapján - honlapján közzéteszi az adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózóknak az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatottainak létszámát is. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek foglalkoztatottainak létszámára vonatkozó adatok ez alól kivételt képeznek.

A foglalkoztatott fogalmát nem az Art., hanem a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény definiálja.

A kapcsolódó bevallás havi rendszerességű, azonban a foglalkoztatotti adatok a legutóbb érkezett olyan járulékbevallásokból kerülnek közzétételre, melyek hibátlannak minősülnek. A bevallás adatai a vonatkozó szabályozás alapján a bevallási időszakra vonatkoznak, például a májusi közzététel esetén jellemzően a márciusi időszakra.

Az aktuális létszámadat vizsgálata azért a havi járulékbevallás alapján történik, mivel ez a bevallás a járulékfizetési kötelezettség pontos kiszámítása miatt valós képet igényel és nyújt a kifizető/munkáltató által ténylegesen foglalkoztatott személyek létszámáról. A foglalkoztató a kiszámítás miatt valamennyi ténylegesen foglalkoztatott személyt köteles feltüntetni a bevallásában.

A foglalkoztatotti létszám meghatározása során az állami adó- és vámhatóság a hónap utolsó napján foglalkoztatottnak számító természetes személyeket és az alábbi foglalkoztatási kódokat (biztosítási jogviszony kódokat) veszi figyelembe:

Teljes megnevezés

Kód-

szám

Szövetkezeti tag, munkaviszony

15

Országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló

19

Munkaviszony

20

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony

44

Köztársasági elnök házastársa

62

Kormányzati szolgálati viszony

63

Állami vezetői szolgálati jogviszony

64

Különleges foglalkoztatási állományban lévő személy

69

Igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony

70

Közalkalmazotti jogviszony

71

Közszolgálati jogviszony:kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő   

72

Bírói (ügyészségi) szolgálati jogviszony

73

Állami szolgálati jogviszony

100

Más szervhez vezényelt, egészségügyi szabadságra jogosult biztosított

107

Politikai szolgálati jogviszony

108

Biztosi jogviszony

109

Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony

113

Katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona

115

Szakképzési munkaszerződéssel történő foglalkoztatás

120

Egészségügyi szolgálati jogviszony         

122

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

171

Közszolgálati jogviszony: köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő

172

Rendelkezési állományban álló bíró, vagy ügyész

173

Főállású polgármesteri foglalkozási jogviszony

174

Független Rendészeti Panasztestület tagja

190

Az adóhatóság nem tesz különbséget atekintetben, hogy a foglalkoztatott teljes- vagy részmunkaidőben, vagy távmunka keretében kerül foglalkoztatásra.

Az áfaalanyok adatbázisa naponta frissül, míg a foglalkoztatottak adatai az adózók kérésére hetente egy alkalommal.