Az utólagos adófizetés és részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól szóló  59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint 2017. január 1-jétől a bankoknak lehetősége van az utólagos adófizetéssel és a részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő adókötelezettségek teljesítésében való közreműködésre.

A közreműködésre azok az állami adóhatóság által határozatban kijelölt bankok jogosultak

  • amelyek megfelelnek a Rendeletben foglalt feltételeknek és

  • a kijelölés iránt írásbeli kérelmet terjesztettek elő, amelyhez csatolták a rendeletben megjelölt igazolásokat, bizonylatokat.

Kijelölés iránti kérelmet -a Rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése értelmében- az alábbi feltételeknek megfelelő bankok terjeszthettek elő:

  • Magyarországon székhellyel rendelkező bank, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező bank magyarországi fióktelepe, kivéve, ha kockázatosnak minősül, vagy

  • az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező, az a) pont hatálya alá nem tartozó bank, ha az illetősége szerinti államban országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság igazolta, hogy nincs tudomása olyan körülményről, amely valószínűsíti, hogy az e rendeletben szabályozott adókötelezettségei maradéktalan teljesítésére nem lesz képes. Ezen bankok esetében további feltétel, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti olyan, kockázatos adózónak nem minősülő pénzügyi képviselővel rendelkezik, amely vállalja, hogy a bank utólagos adófizetéssel összefüggő adófizetési és adóbevallási kötelezettségeit, valamint az utólagos adófizetéssel és a részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő igazolás megőrzési kötelezettségét teljesíti.

2017. március 3-áig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes adó- és vámigazgatóságai által jogerős határozat alapján, arra irányuló kérelemre az alábbi bankok kijelölésére került sor:

Bank cégneve

Bank székhelye

Bank adószáma

Kijelölés
napja

Kijelölésről rendelkező
határozat száma

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest,
Nádor u. 16.

10537914-4-44

2017.01.27.

2147726190

MKB Bank Zrt.

1056 Budapest,
Váci u. 38.

10011922-4-44

2017.01.27.

2147726211

Erste Bank Hungary Zrt.

1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.

10197879-4-44

2017.01.31.

2147315778

Raiffeisen Bank Zrt.

1054 Budapest,
Akadémia u. 6.

10198014-4-44

2017.01.31.

2147315767

FHB Bank Zrt.

1082 Budapest,
Üllői út 48.

13750664-4-44

2017.02.02.

2147726321

Unicredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.

10325737-4-44

2017.02.08.

2147315800

Gránit Bank Zrt.

1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 8.

10189377-2-44

2017.03.01.

2147315910