Hirdetményi úton történő közlés - 4519561394

 

 

 

HIRDETMÉNY

hatósági eljárásban meghozott döntésről  

 

Kifüggesztés és közzététel napja: 2019. március 20.

Eljáró hatóság megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Ügyszám:  1838430814

Tárgy:  végzés eljárás megindításáról

Ügyfél neve:  Fazekas Zoltán Mihály

Utolsó ismert lakóhelye:  1101 Budapest, Salgótarjáni út 55. 2/18.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapjánértesítem,hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Fazekas Zoltán Mihály fémkereskedelmi ügyében a 4519561394 iktatószám alatt határozatot hozott.

Mivel Fazekas Zoltán Mihály utolsó ismert lakóhelyére kiküldött postai küldemény „cím nem azonosítható” jelzéssel érkezett vissza, ezért a fenti számú ügyben hozott határozat személyesen, illetve meghatalmazott útján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságán (1064 Budapest, Rózsa u. 89.) átvehető.

A hirdetmény útján közölt 4519561394 iktatószámú határozat a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kézbesítettnek tekintendő.

Levétel napja: 2019. április 4.