Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az EK kedvezményes származási szabályrendszere
2013.12.20.

Archív: 2014.01.01. 

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás

Kedvezményes elbánások

A következő lista felsorolja a Közösség által létrehozott egyoldalú és a (szabadkereskedelmi területeket létrehozó) szerződéses kedvezményes elbánásokat. Ezek az elbánások a tarifális kedvezményeket élvező termékeken alapulnak; a melléklet ezét nem tartalmazza a Közösség Törökországgal, Andorrával és San Marino-val megkötött vámuniós megállapodásait.

Mindegyik kedvezményes elbánás vonatkozásában az első oszlopban az ország vagy ország csoport szerepel, valamint a jogi alap és hivatkozás a Hivatalos Lapban történt kihirdetésre, a második oszlopban az arra vonatkozó származási szabályok és az alkalmazandó származási kumuláció típusa szerepel.

Mivel ezek a kedvezményes elbánások a jelenlegi helyzetre vonatkoznak, a melléklet nem úgy épült fel, hogy hivatkozzon arra a tényre, hogy az az ország, amelyikkel a Közösség kedvezményes elbánást biztosító megállapodást kötött, az egyúttal az EU-tagságra is vár.

A termék származása

A származási szabályok voltaképpen annak az eszköze, hogy meg lehessen azt az országot határozni, ahonnan az áru származik, azaz, nem azt az országot, ahonnan az árut feladták, hanem azt, ahol a terméket termelték vagy feldolgozták bizonyos tarifális vagy nem-tarifális intézkedések alkalmazásának céljából. A kedvezményes származási szabályokat annak érdekében kell alkalmazni, hogy a kedvezményes elbánást (legyen az egyoldalú vagy szerződéses) azon ország származó terméke kapja meg, amelyiknek szánták.

Némely termék világosan egy adott országból származik, mivel azt helyi anyagokból teljes egészében ott állították elő. Legtöbbször azonban az áruk olyan termékek, amiket az adott országba behozott nem származó termékek feldolgozásával vagy megmunkálásával állítanak elő. Amennyiben a terméknek származó helyzetet kell elérnie, a feldolgozásnak eléggé lényegesnek kell lennie ahhoz, hogy a termék az adott országbeli származást elnyerje. Ezért a termékek minden kategóriájára feltételeket állapítottak meg (a HR vámtarifaszámának változása, a hozzáadott érték százaléka, specifikus feldolgozás vagy ezen feltételek kombinációja), hogy meg lehessen határozni, hogy az adott országban a nem származó anyagokon elvégzett műveletek elegendőek-e ahhoz, hogy a termék elnyerje a származó helyzetet. Bizonyos kisebb műveletek („minimális műveletek”) sohasem szereznek az áruk számára kedvezményes származó helyzetet.

Származás kumulációja

A kielégítő mértékű feldolgozás vagy megmunkálás feltételei elvben minden harmadik országból importált anyagra vonatkoznak, amit az exportáló országban előállított termékhez használnak fel. A regionális gazdasági integráció előmozdítása érdekében azonban, a származás kumulációjának bizonyos rendszerei lehetővé teszik, hogy a partner-országok anyagai kivételt képezzenek ezen feltételek alól, és így könnyebbé válik a termelők számára, hogy az azon országokból jövő beszállításokat vegyék igénybe. A késztermék végül is származó helyzetet ér el, akképpen, hogy a műveletben érintett egyik vagy másik partner ország származó árujává válik a külön feltételeknek megfelelően:

 • a bilaterális kumuláció két partnert érint, és az A országban levő gazdálkodó számára azt engedélyezi, hogy B ország származó anyagait úgy használja fel, mintha azok az A országból származnának, vica versa, azzal, hogy a származási feltételek csak a nem származó árukra vonatkoznak; ezért az áru A országi származó helyzetének eléréséhez elegendő, ha az A (országban) elvégzett művelet „több, mint minimális”; ezt a kumuláció formát alkalmazzák a Közösség minden kétoldalú megállapodásában, valamint az egyoldalúan nyújtott kedvezményes elbánási rendszerében (GSP, Nyugat-Balkán, más országok és területek);

 • a diagonális kumuláció hasonló alapelven nyugszik, azonban legalább három partnert érint, akik az ugyan azon származási szabályokat tartalmazó, és ezt a fajta kumulációt biztosító szabadkereskedelmi megállapodások hálózatát hozták létre maguk között; ennek a kumuláció formának a prototípusa a „pán-európai” kumuláció, ami érinti a Közösséget, az EFTA országokat, a közép- és kelet-európai országokat valamint Törökországot;

 • a pán – euró – mediterrán kumuláció lehetőség van a pán-euró-mediterrán származási kumuláció alkalmazására a táblázatban megadott országokkal kötött megállapodások alapján az ott feltüntetett időpontoktól, amennyiben az érintett országok egymással azonos származási jegyzőkönyvekkel rendelkező szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek;

  Pán - Euró - Mediterrán Származási Jegyzőkönyvek
  Ország EK Tanácsi Határozat Hivatalos Lap Érvényesség kezdete
  EGT 136/2005, kelt 2005.10.21-én L 321, kelt 2005.12.08 2005.11.01.
  Izrael 2/2005, kelt 2005.12.22-én L 20, kelt 2006.01.24. 2006.01.01.
  Marokkó 2/2005, kelt 2005.11.18-án L 336, kelt 2005.12.21. 2005.12.01.
  Svájc 3/2005, kelt 2005.12.15-én L 45, kelt 2005.02.15. 2006.01.01.
  Egyiptom 1/2006, kelt 2006.02.17-én L 73, kelt 2006.03.13. 2006.03.01.
  Feröer - szigetek 2/2005, kelt 2006.11.10-én L 110, kelt 2006.04.24. 2005.12.01.
  Izland 2/2005, kelt 2005.12.22-én L 131, 2006.05.18. 2006.01.01.
  Jordánia 1/2006, kelt 2006.06.15-én L 209, 2006.07.31. 2006.07.01.
  Norvégia 1/2005, kelt 2005.12.20-án L 117, 2006.05.02. 2006.01.01.

 • a regionális GSP kumuláció, a diagonális kumuláció egy formája, ami érinti a kedvezményezett országok regionális csoportjainak tagjait (például az ASEAN országokat); szem előtt tartva, hogy a Közösségbe irányuló export termékek elérjék a származó helyzetet, hogy ott megkapják az általános preferenciális (rendszerben biztosított elbánást); ebben az esetben a termék annak az országnak a származó terméke, amelyikben a „több, mint minimális” műveletet elvégezték, és ahol a hozzáadott érték legalább is megegyezik az előállítás során felhasznált, a csoport többi országából érkező származó anyagok vámértékével;

 • a teljes kumuláció egyébként a „munka kumulációján” alapszik; az áru származó helyzetét az érintett országok által létrehozott térségben elvégzett feldolgozási és megmunkálási műveletek összességére való hivatkozással lehet meghatározni; ennek érdekében az A országban elvégzett műveletet úgy tekintik, mintha azt B országban végezték volna el, feltéve, ha az A országban előállított nem származó terméken B-ben további feldolgozást végeznek; ez a típusú kumuláció, és ennek még néhány variációja, megtalálható az AKCS, a TOT, a Maghreb és az EGT országokkal létrehozott kedvezményes elbánásokban (ez utóbbi, az Európai Gazdasági Térség egy területnek tekintendő, amelyben a termékek csak teljes kumuláción keresztül érhetnek el származó helyzetet).

A következő táblázatban az Európai Unió származási szabályokat tartalmazó megállapodásai találhatóak. Az idegen nyelvű jogszabályok fordítása jelenleg is folyik, ezért azok későbbi időpontban válnak magyar nyelven elérhetővé.

ORSZÁGNÉV MEGÁLLAPODÁS
Afganisztán GSP
Albánia Nyugat Balkán (kétoldalú), Regionális Egyezmény
Algéria kétoldalú , GSP , Regionális Egyezmény
Amerikai Egyesült Államok (USA) ----
Amerikai kisebb távoli szigetek GSP
Amerikai Szamoa GSP
Andorra Vámunió
Angola GSP
Antarktisz TOT , GSP
Antigua és Barbuda MAR , EPA CARIFORUM
Aruba TOT , GSP
Argentína GSP MERCOSUR
Ausztrália ------
Azerbajdzsán 154/2013/EU
Bahamai Közösség MAR , EPA CARIFORUM
Bahrein GSP
Banglades GSP ; Közlemény!!!
Barbados MAR , EPA CARIFORUM
Belize MAR , EPA CARIFORUM
Belorusszia GSP (Ideiglenesen felfüggesztve!)
Benin GSP
Bermuda GSP
Bhután GSP
Bissau Guinea GSP
Bolívia GSP

Bonaire

TOT, GSP , Közlemény
Bosznia-Hercegovina Kétoldalú (ideiglenes megállapodás) , Regionális Egyezmény
Botswana MAR , GSP
Bouvet - sziget GSP
Brazília GSP MERCOSUR
Brit Indiai Óceáni területek TOT , GSP
Brunei GSP
Burkina Faso GSP
Burundi MAR , GSP
Ceuta Egyéb
Chile Latin Amerika (kétoldalú)
Comore - szigetek MAR , GSP
Cook - szigetek GSP
Costa Rica GSP , Közép-AmerikaEltérés (textiltermékek)
Csád GSP

Curaçao

TOT, GSP , Közlemény, Eltérés (cukor elutasítva)
Dél-Georgia és Déli-Sandwich - szigetek TOT , GSP
Dél-Korea (Koreai köztársaság) Kétoldalú Eltérés (klf. áruk.) 
EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás

Dél-Szudán

GSP , Közlemény
Dél-Afrika Dél-afrikai , GSP
Dominika MAR , EPA CARIFORUM
Dominikai Köztársaság MAR , EPA CARIFORUM
Dzsibuti GSP
Ecuador GSP ,
Egyenlítői Guinea GSP
Egyesült Arab Emírségek GSP
Egyiptom EURÓ-MED , GSP , Regionális Egyezmény
Elefántcsontpart MAR , GSP , NYUGAT - AFRIKA
Eritrea GSP
Észak-Korea ----
Etiópia GSP
Falkland-szigetek TOT , GSP
Feröer - szigetek EURÓ-MED , Regionális Egyezmény
Fidzsi-szigetek MAR , GSP
Francia déli területek TOT , GSP
Francia Polinézia TOT , GSP
Fülöp-szigetek GSP
Gabon GSP
Gambia GSP
Ghána MAR , GSP
Gibraltár GSP
Grenada MAR , EPA CARIFORUM
Grönland (Dánia) TOT , GSP , Eltérés (elkészített vagy konzervált homoki garnélarák és fűrészes garnélarák
Grúzia GSP ,
Guam GSP
Guatemala GSP , Közép-Amerika, Eltérés (Főtt, fagyasztott és vákumcsomagolt tonhalfilé), Eltérés (textiltermkek)
Guayana MAR , EPA CARIFORUM
Guinea GSP
Haiti MAR , EPA CARIFORUM
Heard -és McDonald’s-szigetek GSP
Honduras GSP , Közép-Amerika, Eltérés (klf. áruk)
Hong-Kong (Kína) ----
Horvátország Nyugat Balkán (kétoldalú) , Regionális Egyezmény
India GSP
Indonézia GSP , Régióközi kumuláció (dohány)
Irak GSP
Irán 154/2013/EU
Izland EGT , EURÓ-MED , Regionális Egyezmény
Izrael EURÓ-MED , Regionális Egyezmény
Jamaica MAR , EPA CARIFORUM
Japán ---
Jemen GSP
Jordánia EURÓ-MED , GSP , Regionális Egyezmény
Karácsony-szigetek GSP
Kajmán-szigetek TOT , GSP
Kakaó (Keeling) - szigetek GSP
Kambodzsa GSP , Eltérés (bizonyos textiltermékek)
Kamerun MAR , GSP , Közép-Afrika
Kanada ----
Katar GSP
Kazahsztán GSP
Kelet - Timor GSP
Kenya MAR , GSP , Eltérés (tonhalfilé)
Kína GSP
Kirgízia GSP
Kiribati GSP
Kolumbia Eltérés (klf áruk)GSP , Andoki ország
Kongó GSP
Kongói Demokratikus Közt. GSP
Koszovó
Nyugat Balkán (egyoldalú) , Regionális Egyezmény
Közép-Afrikai Köztársaság GSP
Kuba GSP
Kuvait GSP
Laosz GSP
Lesotho MAR , GSP
Libanon kétoldalú , GSP , Regionális Egyezmény
Libéria GSP
Líbia GSP
Liechtenstein EGT Pán-európai rendszer , Regionális Egyezmény
Macedónia Nyugat Balkán (kétoldalú) , Regionális Egyezmény
Madagaszkár MAR , GSP , Eltérések (konzervált tonhal és tonhalfilé)
Makaó GSP
Malawi GSP
Malajzia GSP
Maldív-szigetek GSP, 1127/2010/EU
Mali GSP
Mariana(északi)-szigetek GSP
Marokkó EURÓ-MED , GSP , Regionális Egyezmény
Marshall-szigetek GSP
Mauritánia GSP
Mauritius MAR , GSP , Eltérések (konzervált tonhal és tonhalfilé)
Mayotte TOT , GSP
Melilla egyéb
Mexikó Latin Amerika (kétoldalú) , GSP
Mikronézia GSP
Moldávia Autonóm kereskedelmi kedvezmények
Mongólia GSP ,
Montenegro
Ideiglenes megállapodás (kétoldalú) , Regionális Egyezmény
Monserrat TOT , GSP
Mozambik MAR , GSP
Myanmar GSP
Namíbia MAR , GSP
Nauru AKCS , GSP
Nepál GSP , Eltérés (bizonyos textiltermékek)
Nicaragua GSP , Közép-Amerika, Eltérés (klf. textiltermékek)
Niger GSP
Nigéria GSP
Norfolk-szigetek GSP
Niue GSP
Norvégia EGT , Pán-európai rendszer, EURÓ-MED , Regionális Egyezmény
Omán GSP
Oroszország GSP
Örményország GSP
Pakisztán GSP , vészhelyzeti autonóm keeskedelmi peferenciák
Palau GSP
Palesztin területek kétoldalú , Regionális Egyezmény
Panama GSP , Közép-Amerika, Eltérés (klf. textiltermék)
Pápua Új-Guinea MAR , GSP , Közlemény
Paraguay GSP MERCOSUR
Peru GSP , Andoki ország, "Eltérés (klf.áruk)"
Pitcarin-szigetek TOT , GSP
Ruanda MAR , GSP

Saba

TOT, GSP , Közlemény
Saint Kitts és Nevis MAR , EPA CARIFORUM
Saint Lucia MAR , EPA CARIFORUM
Saint Pierre és Miquelon TOT , GSP , Eltérés (feldolgozott halászati termékek
Saint Vincent és Grenada MAR , EPA CARIFORUM
Salamon-szigetek GSP
Salvador GSP , Közép-Amerika, Eltérés (Főtt, fagyasztott és vákumcsomagolt tonhalfilé)Eltérés (klf. termékek)
San Marino Vámunió
Sao Tomé és Principe GSP
Seychelle-szigetek MAR , GSP , Eltérések (konzervált tonhal és tonhalfilé)
Sierra-Leone GSP

Sint Eustatius 

TOT, GSP , Közlemény

Sint Marteen

TOT, GSP , Közlemény
Srí Lanka GSP , Régióközi kumuláció (dohány)
Suriname MAR , EPA CARIFORUM
Svájc EURÓ-MED Pán-európai rendszer , Regionális Egyezmény
Szamoa GSP
Szaud Arábia GSP
Szenegál GSP
Szt. Ilona TOT , GSP
SzerbiaNyugat-Balkán (kétoldalú) , Közlemény , Regionális Egyezmény
Szingapúr ----
Szíria kétoldalú , GSP , Regionális Egyezmény
Szomália GSP
Szudán GSP
Szváziföld MAR , GSP , Eltérés (őszibarack, körte, ananász)
Tadzsikisztán GSP
Tajvan ----
Tanzánia MAR , GSP
Thaiföld Közlemény az exportőrök részéreGSP 
Togo GSP
Tokelau-szigetek GSP
Tonga GSP
Törökország Vámunió , Pán-európai rendszer , Agrártermékek , Tájékoztató , Regionális Egyezmény
Trinidad és Tobago MAR , EPA CARIFORUM
Tunézia EURÓ-MED , GSP , Regionális Egyezmény
Turks és Caicos-szigetek TOT , GSP
Tuvalu GSP
Türkmenisztán GSP
Uganda MAR , GSP
Új-Kaledónia TOT , GSP
Új-Zéland ----
Ukrajna GSP
Uruguay GSP MERCOSUR
Üzbegisztán GSP
Vanautu GSP
Vatikán ----
Venezuela GSP ,
Vietnam GSP
Virgin-szigetek (Brit) TOT , GSP
Virgin-szigetek (USA) GSP
Wallis és Futuna-szigetek TOT , GSP
Zambia MAR , GSP
Zimbabwe MAR , GSP , Eltérések (konzervált tonhal és tonhalfilé)
Zöldfoki-szigetek GSP, Eltérés (klf. tengeri hal)Rövidítések:

AKCS=Afrikai, Karibi, Csendes-óceániai térség

TOT=Tengeren túli országok és területek

GSP=Általános Preferenciális Rendszer

MAR = Market Access Regulation (1528/2007/EK)

EPA CARIFORUM = Economic Partnership Agreements - Gazdasági Partnerségi Megállapodás a CARIFORUM-ÁLLAMOK és az Európai Közösség tagállamai között

Megjegyzések

(a) a "pán-európai" diagonális kumuláció a Közösség, Bulgária, Svájc (beleértve Liechtensteint), Izland, Norvégia, Románia, és (az EK Szerződés 1. Mellékletében levő mezőgazdasági termékek kivételével) Törökország származó termékeit fedezi (a kumulációt lehetővé tevő megállapodások helyzetét lásd az OJ 2002. 04. 25.-i, C sorozat 100. számát, 5. oldal); ez a HR 25. árucsoportjától a 97. árucsoportjáig besorolandó ipari termékekre is vonatkozik, amik az Andorrai Hercegség és San Marino Köztársaság származó termékei.

(b) Ezt az új Euró-mediterrán Társulási Megállapodást már aláírták, azonban még nem ratifikálták, illetve még nem lépett hatályba.

(c) Az új Euró-mediterrán Társulási Megállapodás tárgyalásai még folynak.

(d) A Dél-Afrikával való kumulációt biztosítja a megállapodás, azonban még nem lépett hatályba.

(e) Az ACP országokkal való kumulációt biztosítja a megállapodás, azonban még nem lépett hatályba.

(f) Bilaterális GSP kumuláció van az EK és a kedvezményezett ország között, diagonális kumuláció van érvényben az EK, Norvégia és Svájc valamint a kedvezményezett ország között, és regionális kumuláció működik a négy GSP regionális kumuláció egyikébe tartozó kedvezményezett országban (Délkelet-ázsiai Nemzetek Társulása, Közép-amerikai Közös Piac, Andok-vidéki Közösség, Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Tanács). Ezek a kumuláció-fajták egy ügyletben is kombinálhatóak.

(g) A kumuláció eltérő fajtái a 82/2001 sz. rendelet szerint a Közösség és Ceuta és Melilla közötti kereskedelemben vannak érvényben, sőt, a Közösség harmadik országokkal létrehozott kedvezményes elbánást biztosító rendelkezéseinek származási szabályai szintén alkalmazandók azon harmadik országok és Ceuta és Melilla közötti kereskedelemben (az OJ 2002. 05. 4.-i C sorozatának 108. száma 3. oldalán lásd az országok listáját, amelyek számára a kumuláció különféle fajtái megengedettek).


(A kívánt országra / területre kattintva olvashatjuk a vonatkozó magyarázó megjegyzések nem végleges magyar fordítását.)

A Közösségen belüli preferencia rendszer igazolása

Celex szám: 32001R1207
Cím (magyar): A TANÁCS 2001. június 11-i 1207/2001/EK RENDELETE az Európai Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiadásának, a számlanyilatkozatok és az EUR.2 nyomtatványok kiállításának, valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról és a 3351/83/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(a Rendelet számára kattintva olvasható annak szövege).

Módosítás! A Tanács 2006. október 24-i, 1617/2006/EK Rendelete az 1207/2001/EK rendeletnek a pán-euro-mediterrán származási kumulációs rendszer bevezetésének következményei tekintetében történő módosításáról”

Újabb módosítás! A Tanács 2008. január 28-i, 75/2008/EK számú Rendelete az Európai Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján a származási igazolások Közösségben történő kiadásának és kiállításának, valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról szóló 1207/2001/EK rendelet újabb módosításáról.

Az Európai Unió Vámkódex Bizottsága átfogó összeállítást készített a Közösség Származási Szabályrendszeréről, mely angol nyelven a következő helyen érhető el:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm

_________________

1 Az EK által készített Green Paper anyag II. számú Melléklete. Nem tartalmazza azon országokra vonatkozó megállapodásokat, melyek 2004. május 1-től lesznek az Európai Unió tagjai.

2 AKCS - Afrikai, Karabi és Csendes-óceáni térség országai

3 TOT - Tengeren túli országok és területek