Pénzmosás
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2014.11.17.
Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Archív: 2015.12.11.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) gyakorlatában az 1990-es években jelentek meg a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, amelyek a terrorizmus elleni küzdelem mellett többek között a nemzetközi jogot, az alapvető emberi jogokat sértő, a jogállamiságot tiszteletben nem tartó rezsimek elleni fellépés érdekében is bevezetésre kerültek. Céljuk, hogy ún. „célzott szankciókként” a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyeket, szervezeteket gazdasági szempontból ellehetetlenítsék.

Az Európai Unió – uniós jogi aktusai által – szintén kialakította pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszerét egyrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bevezetésével. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszeréről az alábbi oldalon található tájékoztatás:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések kétirányú korlátozást jelentenek:

a) pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztását, valamint
b) pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmát.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket bevezető uniós rendeletek közvetlenül hatályosak és közvetlenül alkalmazandóak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) alapján a Pénzmosás Elleni Információs Iroda látja el a foganatosításért felelős szerv részére meghatározott feladatokat. A Kit. az alábbi oldalon található:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111988.256092

A Kit. a vagyoni nyilvántartást vezető szervek, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók (szolgáltatók) számára bejelentési kötelezettséget határoz meg, amennyiben adat, tény, körülmény merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

Ha a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a vizsgálata során megállapítja, hogy az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések alanya pénzeszközzel, gazdasági erőforrással rendelkezik, akkor zárlat elrendelését kezdeményezi az illetékes törvényszéknél, amely nemperes eljárásban végzéssel az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések végrehajtására zárlatot rendel el a szóban forgó pénzeszközre, gazdasági erőforrásra. A bíróság által elrendelt zárlat a tulajdon feletti rendelkezési jog ideiglenes korlátozását jelenti.

A pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmát illetően a szolgáltatók és a vagyoni nyilvántartást vezető szervek számára a tilalmat maguk az uniós rendeletek határozzák meg, a Kit. a pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalma alóli mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek köre folyamatosan változik. Ebből adódóan a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a honlapján e személyeket és szervezeteket tartalmazó konszolidált lista elérhetőségét (EU Consolidated List), valamint az e tárgyban elfogadott legutóbbi uniós jogi aktusok elérhetőségét az alábbiakban teszi közzé.

Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek listája (EU Consolidated List):

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

A legutóbbi uniós jogi aktusok pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések tárgyban:

Afganisztán

   A Tanács 1057/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. október 8. ) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

   Dél-Szudán

    A Tanács 748/2014/EU rendelete ( 2014. július 10. ) a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

    Fehéroroszország

     A Tanács 740/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 8. ) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról

     Irak

      A Tanács 791/2014/EU rendelete ( 2014. július 22. ) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

      Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

      A Bizottság 1059/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. október 8. ) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

      Líbia

      • A Tanács 1103/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. október 20. ) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

      • A  Tanács 1102/2014/EU rendelete ( 2014. október 20. ) a  líbiai  helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

      • A Tanács 792/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 22. ) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

      • A Tanács 690/2014/EU rendelete ( 2014. június 23. ) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

      • A Tanács 689/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. június 23. ) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

      Szíria


      Szomália

      A Tanács 1104/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. október 20. ) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

      Szudán

      A Tanács 747/2014/EU rendelete ( 2014. július 10. ) a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről, valamint a 131/2004/EK és az 1184/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Terrorizmus

      • A  Bizottság  1058/2014/EU  végrehajtási  rendelete ( 2014. október 8. ) az  al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 221. alkalommal történő módosításáról

      • A Bizottság 1022/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. szeptember 26. ) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 220. alkalommal történő módosításáról

      • A Bizottság 934/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. szeptember 1. ) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló

      • A Bizottság 930/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. augusztus 28. ) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 218. alkalommal történő módosításáról

      • A Bizottság 914/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. augusztus 21. ) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 217. alkalommal történő módosításáról

      • A Tanács 790/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 22. ) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a 125/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

      • A Bizottság 735/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 4. ) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 216. alkalommal történő módosításáról

      • A Bizottság 630/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. június 12. ) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 215. alkalommal történő módosításáról

      • A Bizottság 583/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. május 28. ) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 214. alkalommal történő módosításáról

      Ukrajna

      • A Tanács 959/2014/EU rendelete ( 2014. szeptember 8. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

      • A Tanács 960/2014/EU rendelete ( 2014. szeptember 8. ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

      • A Tanács 961/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. szeptember 8. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

      • A Tanács 833/2014/EU rendelete ( 2014. július 31. ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

      • A Tanács 826/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 30. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

      • A Tanács 825/2014/EU rendelete ( 2014. július 30. ) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára  vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló  692/2014/EU rendelet módosításáról

      • A Tanács 810/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 25. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

      • A Tanács 811/2014/EU rendelete ( 2014. július 25. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

      • A Tanács 783/2014/EU rendelete ( 2014. július 18. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

      • A Tanács 753/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 11.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

      • Tanács 692/2014/EU rendelete ( 2014. június 23. ) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről

      • A Tanács 577/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. május 28. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról