Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Méltányosságból visszatérített áfa az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 71. § (9) bekezdése szerinti bontásban tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerint
2006.09.29.
Tájékoztatás

Archív: 2017.10.30.

Az ÁFA tv. 71.§ (9) bekezdése alapján 2005. január 1 - 2005. december 31. között visszatéríteni engedélyezett ÁFA összegek
(TEÁOR kódok szerinti megoszlásban)

TEÁOR
kód

TEÁOR megnevezés

engedélyezések
száma (db)

engedélyezett
összegek (Ft)

7320

Humán kutatás, fejlesztés

2

176 840

8010

Alapfokú oktatás

2

557 664

8012

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

1

54 543

8022

Szakmai középfokú oktatás

1

1 307 892

8511

Fekvőbeteg ellátás

1

334 620

8514

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

4

1 923 553

8531

Szociális ellátás elhelyezéssel

6

11 803 217

8532

Szociális ellátás elhelyezés nélkül

4

28 670 041

9131

Egyházi tevékenység

126

150 910 065

9133

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

104

286 779 649

9232

Művészeti kiegészítő tevékenység

1

71 479 489

9234

Máshova nem sorolt, egyéb szórakoztató tevékenység

2

280 364

9262

Egyéb sport tevékenység

5

3 551 756

9305

Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

1

644 589

végösszeg

260

558 474 282