Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Osztalék fogalmának értelmezése a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alkalmazása során
2003.01.08.

[Tao. tv. 27.§ (1I)]

Archív: 2009.10.01.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao, tv. ) 1.§-ának (4) bekezdése szerint amennyiben a Magyar Köztársaság által kötött és hatályban lévő nemzetközi szerződés e törvény tárgyát képező, vagy annak megfelelő adóval kapcsolatban eltérő rendelkezéseket tartalmaz, a nemzetközi szerződés előírásai az irányadóak, azzal, hogy az nem eredményezhet e törvény rendelkezéseiben meghatározottakhoz képest kiterjesztő adókötelezettséget.

A Tao. tv. 27.§ (11) bekezdés g) pontja szerint osztaléknak minősül a belföldi személy által, illetve a külföldi vállalkozó által belföldi telephelye, a külföldi illetőségű magánszemély által belföldi állandó bázisa útján elengedett követelés, átvállalt tartozás összege, valamint az említett személyek által térítés nélkül átadott eszköz, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás és véglegesen átadott pénzeszköz könyv szerinti értéke, kivéve, ha a jogügylet jogszabály vagy nemzetközi szerződés előírásán alapul.

Ha egy magyar illetőségű társaság egy német illetőségű társaság kötelezettségét elengedi, tartozását átvállalja vagy számára ingyenesen tárgyi eszközt ad át, akkor - függetlenül attól, hogy a két társaság között van-e tulajdonosi kapcsolat vagy sem - a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1979. évi 27. törvényerejű rendeletével kihirdetett, német-magyar kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy az egyezmény 10. cikke a Tao. tv. rendelkezéseitől eltérően határozza meg az osztalék fogalmát, és abba az említettek eredményeképpen realizált bevételt nem érti bele, így a kötelezettséget elengedő, a tartozást átvállaló vagy a tárgyi eszközt ingyenesen átadó társaság illetősége szerinti államban ezek az összegek nem adóztathatók.

(Pénzügyminisztérium Jövedelemadók főosztálya 8334/2002. - APEH Adónemek főosztálya 1225677332/2002.)