Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kamatjellegű tételek a külföldi szervezet adóalapjánál
2010.07.15.

Archív: 2012.03.13.

[Tao. tv. 15. § (1) bekezdés a) pont]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint 2010. január 1-jétől adóalany a külföldi személy, illetve az üzletvezetése helye alapján külföldi illetőségű, ha belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet, külföldi vállalkozó kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat fizet (juttat) számára; kivéve, ha a külföldi személy, a külföldi illetőségű illetősége szerinti állam és a Magyar Köztársaság között hatályos egyezmény van a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén (a továbbiakban: külföldi szervezet).

A Tao. tv. 15. §-a határozza meg a külföldi szervezet adóalapját, melybe beletartozik – többek között – a részére fizetett (juttatott) kamat (meghatározott kivételekkel).

A Tao. tv. nem határozza meg a kamat fogalmát, azonban az 1. § (5) bekezdése szerint e törvényt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban kell értelmezni.

Mindezek alapján a Tao. tv. 15. §-a szerinti adóalap meghatározásakor az Szt. „Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások” tételeit [85. § (2) bekezdés] kell figyelembe venni.

A leírtak értelmében, például a kamatfedezeti ügylet veszteségének a külföldi – nem egyezményes államban illetőséggel bíró – cég magyar partnere által az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pontja szerint elszámolt összege – mely a külföldi cég árfolyamnyeresége – a Tao. tv. 15. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában kamatnak minősül, amely az adóalap részét képezi, ezért 30%-os mértékű társasági adó terheli. Ezt az adót a kifizetést teljesítő magyar társaság köteles megállapítani, levonni, és megfizetni, valamint annak összegét bevallani.

 

[PM Jövedelemadók főosztálya 18598/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227225429/2009.]