Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jogelőd más társaságban fennálló részesedésének bejelentése a jogutódnál
2010.07.14.

[Tao. tv. 4. § 5. pontja; 7. § (1) bekezdésének dz) pontja]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 4. §-ának 5. pontja értelmében bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett legalább 30%-os mértékű, valamint minden további - 2010-től - megszerzett részesedés, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését a szerzést követő 30 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A 30%-ot meghaladóan szerzett részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó a legalább 30%-os mértékű részesedését bejelentette az adóhatósághoz.

Átalakulás esetén a jogutód társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő részesedés az átalakulás cégbírósági bejegyzése napján megszerzett részesedésnek minősül és ettől számított 30 napon belül bejelenthető az adóhatóságnak. Más a helyzet azonban egy jogelőd társaság eszközei között kimutatott más társaságban fennálló (akár 100%-os) részesedéssel, amely az átalakulás (különválás) során valamelyik jogutód társaság vagyonának részét képezi. Erre a részesedésre kizárólag az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6. §-ának (3) bekezdésében a jogutódlásra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, amelyek szerint, ha azt a jogelőd bejelentette az adóhatóságnak, akkor az a jogutódnál is bejelentett részesedésnek minősül és - a Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének dz) pontja szerinti csökkentő tétel alkalmazásához előírt - egy éves tartási időt a jogelődnél történt nyilvántartásba vételtől kell számítani. Ha a jogelőd a részesedést nem jelentette be az adóhatóságnak, akkor azt a jogutód csak akkor jogosult bejelenteni, ha a jogelőd által történt szerzéstől számítva a bejelentésig még nem telt el 30 nap.

[PM Jövedelemadók főosztálya 2618/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227513920/2010.]