Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Beruházási adókedvezmény érvényesítésének utolsó éve a naptári évtől eltérő üzleti éves adózónál
2011.09.15.

Archív: 2012.03.13.

[Tao. tv. 21. § (13), (16) bekezdés]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 21. § (7), (10)-(11) bekezdése szerinti adókedvezmény – a 2002. december 31-éig megkezdett beruházások alapján – utoljára a 2011. évi adóalap utáni adóból vehető igénybe [21. § (13) bekezdés]. Ehhez kapcsolódóan mondja ki a Tao. tv. 21. § (16) bekezdése, hogy a naptári évtől eltérő üzleti éves adózó beruházási adókedvezményt az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló utolsó előtti adóév vége és utolsó naptári év vége közötti időszakra, ezen időszak napjai számának 365 naphoz viszonyított (két tizedesjegyre számított) arányával számított adóalap utáni adóból érvényesíthet.

A szabályozás alapján például egy naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő – június 30-i mérlegforduló napot választott – adózó utoljára a 2011. adóévi (a 2011.07.01-jétől 2012.06.30-áig tartó adóévi) adóalap után a 2011.07.01. - 2011.12.31. közötti időszakra arányosan, azaz ezen tört időszak napjai számának 365 naphoz viszonyított arányával számított (2011. adóévi) adóalap utáni adóból érvényesíthet beruházási adókedvezményt, a törvényi feltételek fennállása esetén.

A fentiek szerint kell eljárni, függetlenül a Tao. tv. 23. § (6) bekezdésében megfogalmazott általános rendelkezéstől – amely szerint, ha törvény az adókedvezmény igénybevételének utolsó évét meghatározza, akkor azt utoljára abban az adóévben lehet érvényesíteni, amelynek utolsó napja a törvényben megjelölt évben van –, ugyanis ehhez képest különös szabályként alkalmazandó a naptári évtől eltérő üzleti éves adózókra vonatkozóan a 21. § (16) bekezdés, vagyis ezen jogszabályhely felülírja a 23. § (6) bekezdésben foglaltakat.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5228733543/2011.]