Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a bérelt ingatlanon végzett felújítás utáni adóalapkedvezményről
2003.06.10.

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés zs) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti a 2003-ban kezdődő adóévtől "az adóév utolsó napján a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény előírása szerinti mikro- és kisvállalkozásnál (kivéve a bemutatóra szóló részvényt kibocsátó részvénytársaságot) ... az ingatlan (ide nem értve az üzemkörön kívüli ingatlant) bekerülési értékét növelő elszámolt adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltozás, átalakítás értéke".

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 26. § (2) bekezdése szerint az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanon végzett és aktivált beruházást, felújítást is.

A bérbevevő az ingatlan felújítása után élhet az adóalap kedvezménnyel, ha valamennyi egyéb, a Tao. tv. 7. § (11)-(13) bekezdésében foglalt törvényi feltételeknek is megfelel.

Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnál, ha az adózó nem a bekerülési értéket növelően, hanem költségként számolja el a felújítást, ezen a jogcímen az adóalap csökkentésre nincs lehetőség.

(PM Jövedelemadók főosztálya 222/2003. - APEH Adónemek főosztálya 1226577219/2003.)