Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
December 31-ével beolvadó társaság vesztesége
2010.07.14.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés  a) pont; 17. § ]

Archív: 2017.12.31.

Beolvadással megvalósuló átalakulás esetén, ha „A” cég beolvad „B” cégbe, melynek során az átalakulás napjaként 2009. december 31-ét jelölik meg, akkor - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 69. §-ának (4) bekezdése alapján - a jogutód gazdasági társaság a beolvadás választott időpontjáig még a korábban bejegyzett társasági formában folytatja tevékenységét. Tekintve, hogy a beolvadás választott időpontja 2009. december 31-e, a „B” cég ezen a napon még nem minősül jogutódnak, nem szerzi meg az „A” cég fel nem használt veszteségét, így azzal nem is csökkentheti a 2009. adóévi adózás előtti eredményét. A „B” cég, mint az „A” cég jogutódja a 2010. január 1-jével kezdődő üzleti évében érvényesítheti először az adózás előtti eredmény csökkentéseként a beolvadó „A” cég elhatárolt, de az adózás előtti eredmény csökkentéseként még fel nem használt veszteségét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

[PM Jövedelemadók főosztálya 2422/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227334262/2010.]