Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Termék behozatala San Marinóból, Andorrából és Törökországból
2005.05.02.
[Áfatörvény 13. § (1) bekezdés 26. pontja, 21. §-a, 35. §-a]

Archív: 2009.08.24.

Az adózó terméket szerez be San Marino-ból. Az áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 26. pontja határozza meg a Közösség területének fogalmát. San Marino nem szerepel a tagállamok felsorolásában, így a 9. számú mellékletben foglaltakra tekintettel sem minősül Közösség más tagállamának. Következésképpen az áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 27. pontja értelmében San Marino harmadik országnak minősül. Ebből következően termékek beszerzése San Marino-ból nem minősül Közösségen belülről történő termékbeszerzésnek.

Az áfa-törvény 10. § (1) bekezdése értelmében termékimportnak minősül a termék harmadik ország területéről a Közösség területére történő behozatala vagy egyéb módon történő bejuttatása. Véleményük szerint San Marino-ból történő beszerzés termékimportnak minősül. Az áfa-törvény 21. § (1) bekezdése értelmében az adófizetési kötelezettség a vámjogi szabadforgalomba bocsátásáról szóló határozat közlésének napján keletkezik. Az áfa-törvény 35. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele a szabadforgalomba bocsátásáról szóló határozat megléte.

San Marino speciális vámjogi státuszából kifolyólag a san marino-i terméket nem kell belföldön szabadforgalomba helyezni, az érvényben lévő megállapodás alapján San Marino a vámunió tagja, így a Közösség vámterületének része. Statisztikai szempontból azonban a behozott közösségi árukat is fel kell dolgozni. Ezt a vámhatóság a 2454/93 EGK rendelet 37. és 38. mellékletében meghatározottak alapján az EV-én a 37. eljárás rovatban a 49. kóddal teszi meg, mely a Közösségi áruk adójogi szempontból történő szabadforgalomba bocsátására utal a Közösség vámterületének olyan részei közötti kereskedelemben, amelyek közül az egyik a forgalomhoz kapcsolódó adóra vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 77/388/EGK tanácsi irányelv (az ún. hatos áfa Direktíva, a továbbiakban: Direktíva) rendelkezései értelmében harmadik ország területének minősül (Andorra, Törökország, San Marino), míg a másik a Közösség területének. Az áruk ilyen - adójogi - szempontból történő szabadforgalomba bocsátása történik minden a Közösség és olyan országok közötti áruforgalom keretében, amelyekkel a Közösség vámuniót alkot. Következésképpen a 49-es kóddal való megjelölés az áru szabadforgalomba bocsátásáról szóló határozattal esik egy tekintet alá, amely az adólevonási joghoz szükséges okiratként elfogadható az áfa-törvény 35. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében. Az adófizetési kötelezettség ennek alapján az áfa-törvény 21. §-a értelmében keletkezik.