Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a 2007. évi utolsó áfabevallási időszakban megállapított negatív előjelű elszámolandó adó visszaigényléséhez
2007.12.21.

Archív: 2017.08.29.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: új Áfa tv.) 261.§ (6) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben az adóalany a 2007. évet érintően a rá vonatkozó utolsó bevallási időszakban az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény rendelkezései szerint negatív előjelű elszámolandó adót állapít meg, és e törvény hatálybalépését követően annak visszaigénylését kérelmezi az állami adóhatóságtól, adó-visszaigénylési kérelmének benyújtására és annak elbírálására - az adóalany előzetes bejelentése alapján – az új Áfa tv 186. §-t kell alkalmazni.

A bejelentés, a módosított 0765/650/651/310/320 sz. bevallás nyomtatvány főlapján „X”-szel történő jelöléssel történik. A bejelentés megtételére alkalmas nyomtatvány az APEH internetes honlapjáról 2008. január 1-jét követően lesz letölthető.

Tekintve, hogy a forgalomban lévő papíralapú bevallások nem alkalmasak ezen jelölésre, ezért azok az adóalanyok, akik – a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével - papíralapon nyújtják be bevallásukat, a jelölést az internetről letölthető, üres nyomtatványként kinyomtatott, kézzel kitöltött nyomtatványon tehetik meg.

Amennyiben az adózó jogosult bevallásának papíralapon történő benyújtására, és nem rendelkezik számítástechnikai háttérrel, úgy az adóhatóság ügyfélszolgálati munkatársai segítséget  nyújtanak a nyomtatvány interneten történő kitöltésében, a bevallási nyomtatványt az adózó kérésére kinyomtatják és az adózó rendelkezésére bocsátják.