Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Áfaalapot képez-e a környezetvédelmi termékdíj termékimport valamint Közösségen belüli termékbeszerzés esetén?
2004.08.18.

Archív: 2009.10.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (Áfa) 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint az adó alapjába beletartoznak az adók és más, az árat közvetlenül befolyásoló kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót.

E szabályt kell alkalmazni az áfa törvény 27. § (1) bekezdés a) pontja szerint a termékimport adóalapjának megállapítása során.

Ugyanakkor az áfatörvény 26/A. § (1) bekezdése szerinti, Közösségen belüli termékbeszerzésnél az adó alapjába nem tartozik bele a környezetvédelmi termékdíj. Ez utóbbi esetben ugyanis a termékdíj fizetési kötelezettség nem a beszerzésnél, hanem a közösségi eredetű termék értékesítésekor keletkezik.

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (Kt.) 23. §-a úgy rendelkezik, hogy a befizetett környezetvédelmi termékdíj mértékét és összegét tételenként és összesen a számlában vagy a számla mellékletében fel kell tüntetni.

A Kt. végrehajtására kiadott 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 14. § (2) bekezdése pontos iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy a termékdíjköteles termék értékesítésekor a termékdíjat közvetlenül az általános forgalmi adó felszámítását megelőzően kell a termék nettó árába beszámítani oly módon, hogy a termékdíj ne képezze az általános forgalmi adón kívül másnak az alapját.

Fentiek alapján tehát az 1995. évi LVI. törvény (Kt.) 2. § (3) bekezdésében meghatározott termékdíjköteles termékek után fizetendő adó (termékdíj) az áfa alapjába beletartozik. A környezetvédelmi termékdíj a Kt. 3.§ (1) bekezdése szerint a Közösségen belülről behozott termék esetén az első belföldi értékesítéskor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján képez áfa alapot. Az importált nem közösségi termékdíjköteles termék után a termékdíj-fizetési kötelezettség a Kt. 4. § (1) bekezdése szerinti időpontban keletkezik, áfa alapot is ekkor képez.