Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Áfa-törvény 58. §-a alá tartozó, időszakos elszámolású ügyletek áfa-rendszerbeli kezelésének szabályai nem változtak
2014.07.21.

Archív: 2017.08.24.

Egy 2014. június 25-én közzétett rövid tájékoztatóban, az elfogadott törvénymódosítási javaslat alapján, már felhívtuk az adózók figyelmét arra, hogy nem változnak az időszakos elszámolású ügyletek áfa-rendszerbeli kezelésének szabályai 2014. július elsejétől.

Ennek jogszabályi alapja, az azóta kihirdetett törvény alapján a következőkben foglalható össze. A Magyar Közlöny 2014. évi 91. számában megjelent, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló 2014. évi XXV. törvény (továbbiakban: módosító törvény) 2014. július 4-i hatállyal módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) 58. § (1) bekezdését, valamint hatályon kívül helyezte az Áfa-törvény 58. § (1a) bekezdését. Ezzel a módosítással visszaállt az Áfa-törvény 58. § (1) bekezdésének 2014. július 1-je előtt hatályos állapota. Az Áfa-törvény régi-új 58. § (1) bekezdését – a módosító törvény 10. §-ával megállapított Áfa-törvény új 284. §-a alapján – az olyan, 2014. június 30-át követő elszámolási időszakra kell alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.

A módosítás következtében az Áfa-törvény 58. § szerinti, elszámolási időszakhoz kötött ügyletek után az adófizetési kötelezettség keletkezése időpontjának megállapításához szükségtelen a megkülönböztetés a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített ügyletek, a telekommunikációs szolgáltatások, illetve a telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesített ügyletek és a többi, elszámolási időszakhoz kötött ügylet között, mivel ezekben az esetekben az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja továbbra is egységesen az ellenérték megtérítésének esedékessége (a fizetés esedékessége).

Az Áfa-törvény 58. §-ának a 2013. évi CC. törvénnyel megállapított (1) és (1a) bekezdése a módosító törvény 2014. július 4-ei hatálybalépésére tekintettel három napig hatályban volt, azok alkalmazására azonban az Áfa-törvény új 284. §-ának rendelkezéseire figyelemmel ténylegesen nem kerülhet sor. Az Áfa-törvény 2014. július 1-3. között hatályban volt régi, illetve a 2014. július 4-én hatályba lépett új 284. §-a ugyanis ugyanarra az időszakos elszámolású ügyletkörre (konkrétan azokra, amelyek esetében az elszámolási időszak kezdőnapja és az ezen elszámolási időszakra eső fizetés esedékessége egyaránt 2014. június 30. napját követi) vonatkozóan tartalmaz előírást. Mivel azonban az Áfa-törvény régi 284. §-a nincs hatályban, arra alapulóan az előző mondatban említett időszakos elszámolású ügyletekre az Áfa-törvény 2014. július 1-3. között hatályos 58. § (1) és (1a) bekezdése nem alkalmazható, ehelyett kizárólag csak a később hatályba lépett, az Áfa-törvénynek az új 284. §-on alapuló régi-új 58. § (1) bekezdését lehet esetükben irányadónak tekinteni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 2014. július 1-3. közötti időszakban induló olyan elszámolási időszakokra is, amelyek esetében a fizetés esedékessége szintén a jelzett 3 napos időszakra esik, az Áfa-törvény régi-új 58. § (1) bekezdése vonatkozik.