Üzemeltetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2014.03.20.
Tájékoztató hagyományos pénztárgépek 2013. évre vonatkozó adómemória kiíratásáról

Archív: 2015.03.20.

I. Pénztárgép használatára kötelezettek esetén

  1. Elektronikus naplóval nem rendelkező – ún. „kontrollszalagos” – pénztárgépek adómemória kiíratására vonatkozó szabályok

A 48/2013 (XI. 15.) NGM rendelet 69. § (2) bekezdése értelmében a régi 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet szabályainak hatályon kívül helyezés előtti előírásait kell alkalmazni, ennek megfelelően év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását – a bevétellel való egyeztetés érdekében – el kell végezni, és azt az ellenőrzés céljára megőrizni. Az adómemória kiíratását 2013. december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

Abban az esetben, amennyiben a kontrollszalagos pénztárgép használatból történő kivonására még nem került sor, úgy nem kifogásolható, ha az adómemória kiíratására is csak az új, online pénztárgép üzembe helyezésével és a kontrollszalagos pénztárgép használatból történő kivonásával egyidejűleg, a 2013. január 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása közti teljes időszakra vonatkozóan egyszerre kerül sor.

Az adómemória kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti, vagy azzal szervizt, illetve más személyt is megbízhat, arról egyik esetben sem kell adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé.

  1. Elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek adómemória kiíratására vonatkozó szabályok

A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 71. § (4) bekezdése értelmében az elektronikus naplós pénztárgépek adómemóriáját – a 2013. január 1. és a használatból történő kivonás közötti időszak vonatkozásában – az üzemeltető főszabály szerint 2014. február 28-ig köteles kiíratni.

Abban az esetben, amennyiben az elektronikus naplós pénztárgép használatból történő kivonására 2014. február 28-át követő időpontban kerül csak sor, nem kifogásolható, ha az adómemória kiíratására is csak ezt követően kerül sor, a 2013. január 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása közti teljes időszakra vonatkozóan egyszerre.

Az adómemória kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti, vagy azzal szervizt, illetve más személyt is megbízhat, arról egyik esetben sem kell adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé.

 

II. Pénztárgép használatára nem kötelezettek esetén

A pénztárgép használatára nem kötelezettek által üzemeltett pénztárgép esetén az adómemória kiíratását – a kontrollszalagos és az elektronikus naplós pénztárgépre vonatkozóan egységesen – a 48/2013. (XI. 15) NGM rendelet 73. § (3) bekezdése szabályozza. Ennek értelmében a pénztárgép adómemóriáját ki kell íratni adómemória csere esetén, a bevétellel való egyeztetés érdekében az adóévet követő második hónap utolsó napjáig, illetve az állami adóhatóság alkalmazottjának felhívására.

A pénztárgép adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. A szerviz, illetve amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a pénztárgépnaplóba.

Az adómemória kiíratásáról a pénztárgép használatára nem kötelezett üzemeltetők esetében adatot kell szolgáltatni az állami adóhatóság felé. Amennyiben a pénztárgép adómemóriájának kiírását a szerviz végzi el, úgy erről a PTGTAX adatlap kitöltésével kell adatot szolgáltatnia. Amennyiben az adómemória kiírását nem a szerviz végzi, úgy az adatszolgáltatást a pénztárgép üzemeltetőjének a PTGTAXUZ adatlap kitöltésével kell teljesítenie.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal