Utolsó módosítás: 2019.05.23.  csütörtök
en en

Adózási határidők: 2019. február 20.

 Kötelezettség

 Bevallás
száma

 Kire
vonatkozik

Bevallás
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről1920T
ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)1965M, E, T
Bevallás játékadóról1978E, T
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről19A60M1, M2, M3,
E, T
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról1891M, E, T
Bevallás a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2020. évi illetékfizetési kötelezettségről1993T
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről1994E, T
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére1851E, T
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2019. év19NETA M3, E2, T2
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről19J03M, E, T
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04M1, M2, M3,
E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról19TFEJLHM, E, T
Adatszolgáltatás  
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22E1, E2,
T1, T2, T4

 

Befizetés
Biztosítási adó T
Pénzügyi tranzakciós illeték T
Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége)E, T
Távközlési adó befizetéseM, E, T
Általános forgalmi adó befizetése M, E, T
Társasági adó előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget)T
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)T
Játékadó befizetése (ideértve a távszerencsejáték adóját is)E, T
A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettségeE, T
Népegészségügyi termékadó befizetéseM3, E2, T2
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetéseE1, E2,
T1, T2, T4, 
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó  befizetéseM, E, T
Osztalék utáni adót kiváltó adóT
Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetéseM, E, T