en en
Utolsó módosítás: 2019.05.23.  csütörtök
Áfafizetésre kötelezett
Egyéb
4008/2015. tájékoztatás2015.06.12.

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 266. cikk (1) bekezdés a) pont i. alpont első francia bekezdése, b) pont első francia bekezdése, valamint 273. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az engedélyes által a vámhatóság részére küldendő értesítések elektronikus üzenet formájában történő beküldésének a lehetséges módjáról, az üzenet információtartalmának struktúrájáról

Az elektronikus vám2015.03.26.
.