en en
Utolsó módosítás: 2019.05.23.  csütörtök

Adózási határidők: 2019. január 31.

Kötelezettség

Bevallás
száma

Kire
vonatkozik

Adatszolgáltatás

Az MRP szervezet adatszolgáltatása az általa 2018. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegéről

18K36

T4

A munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakás célú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

18K37

M1, M2, M3,
E, T

A hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2018. évi kifizetéséről

18K50

T

Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2018. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról

18K51

M1, M2, M3,
E, T

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2018. évi adatszolgáltatása

18K59

T4

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az álláskeresési ellátás - jogosultságot kizáró keresőtevékenység miatti - megszüntetésekor

18K64

T4

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2018. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról

18K71

T

Adatszolgáltatás a magánszemélyek részére a 2018. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

18K72

E, T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2018. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

18K73

E, T

Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetéséről

18K75

T4

A kifizető adatszolgáltatása az Szja. tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a 2018. évben kifizetett osztalékjövedelemről

18K79

E, T

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

18K83

T4

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása

18K84

T

A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2018. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

18K86

T1, T2

A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról

18K90

T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben a 2018. évben kifizetett összegről

18K91

E, T

A kifizető adatszolgáltatása a 2018. évi csereügyletből származó jövedelemről

18K92

E, T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásról

18K95

E, T

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2018. évi jövedelemről

18K97

T4

A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról

18K103

T4

A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás 2018. évi összegéről

18K104

T4

Az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása a tagi részesedés bevonása következtében átadott részvényekről

18K108

T4

Adatszolgáltatás a 2018. évben kiállított rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat tartalmáról

18K109

T4

Munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélynek nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatásról

18K110

E, T