en en
Utolsó módosítás: 2019.05.16.  csütörtök

Adózási határidők: 2018. január 31.

Kötelezettség

Bevallás száma

INDEX

Adatszolgáltatás

  

Az MRP szervezet adatszolgáltatása az általa 2017. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegéről

17K36

T4

A munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakás célú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2017. évben elengedett összegéről

17K37

M1, M2, M3,
E, T

A hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2017. évi kifizetéséről

17K50

T

Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2017. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról

17K51

M1, M2, M3,
E, T

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2017. évi adatszolgáltatása

17K59

T4

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az álláskeresési ellátás - jogosultságot kizáró keresőtevékenység miatti - megszüntetésekor

17K64

T4

A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2017. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról

17K71

T

Adatszolgáltatás a magánszemélyek részére a 2017. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

17K72

E, T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2017. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

17K73

E, T

Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetéséről

17K75

T4

A kifizető adatszolgáltatása az Szja. tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a 2017. évben kifizetett osztalékjövedelemről

17K79

E, T

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

17K83

T4

A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása

17K84

T

A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2017. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

17K86

T1, T2

A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról

17K90

T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben a 2017. évben kifizetett összegről

17K91

E, T

A kifizető adatszolgáltatása a 2017. évi csereügyletből származó jövedelemről

17K92

E, T

A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásról

17K95

E, T

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2017. évi jövedelemről

17K97

T4

A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról

17K103

T4

A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás 2017. évi összegéről

17K104

T4

Az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása a tagi részesedés bevonása következtében átadott részvényekről

17K108

T4

Adatszolgáltatás a 2017. évben kiállított rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat tartalmáról

17K109

T4

Munkáltató adatszolgáltatása a magánszemélynek nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatásról

17K110

E, T