en en
Utolsó módosítás: 2019.05.23.  csütörtök

Adózási határidők: 2018. január 22.

Kötelezettség

Bevallás száma

INDEX

Bevallás

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

1701

T

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1701

M, E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1720

T

ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1765

M2, M3, E1, E2, T1, T2

Bevallás játékadóról

1778

E, T

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1786

M0, M1, M2, E1, E3, T1, T3, T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

17A60

M1, M2, M3, E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

1791

M, E, T

Bevallás a 2017. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2018. évi fizetési kötelezettségről (a pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet és a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő, továbbá a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a pénzforgalmi szolgáltató bevallási kötelezettsége)

1793

T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1794

E, T

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)

17KIVA

T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

1751

E, T

Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

17A215

E, T

Környezetvédelmi termékdíj 2017. évi negyedéves bevallás

17KTBEV

M3, E2, T2

Bevallás a csekély mennyiségű termékdíjköteles terméket kizárólag végfelhasználó részére forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő termékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére 2017. év

17KTA

M3, M2, T2

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2017. év

17NETA

M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01

E1, E2, T1, T2, T4

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

BEV_J02

E1, E2, T1, T2, T4

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

17J03

M, E, T

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

 18TFEJLH

 M, E, T

Adatszolgáltatás 

Adatszolgáltatás és kísérőlap a számla, egyszerűsített adattartalmú számla és nyugtanyomtatványok értékesítéséről

ESZIG

M1, M2, M3, E, T

Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

KTRAKT

E, T

 

Befizetés

Kisvállalati adó előlege

 

T

Biztosítási adó

T

Pénzügyi tranzakciós illeték (a pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet és a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő, továbbá a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a pénzforgalmi szolgáltató fizetési kötelezettsége)

T

Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége)

E, T

Távközlési adó befizetése

M, E, T

Általános forgalmi adó befizetése

M, E, T

Kulturális adó

E, T

Társasági adó előleg befizetése (ha havonként vagy negyedévenként fizet adóelőleget, de előleg-kiegészítésre nem kötelezett)

T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként vagy negyedévenként fizet adóelőleget, de előleg-kiegészítésre nem kötelezett)

T

Játékadó befizetése

E, T

Távszerencsejáték adója

E, T

Cégautóadó

M, E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése

M3, E2, T2

A forgalmazó és a befektetési alap különadójának negyedik részlete (negyede)

T

Termékdíj átalány 2017. évi kötelezettsége

M3, M2, T2

Környezetvédelmi termékdíj 2017. IV. negyedévi kötelezettsége

M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2, T1, T2, T4,

Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése

M, E, T