en en
Utolsó módosítás: 2019.04.18.  csütörtök

Adózási határidők: 2018. május 31.

Kötelezettség

Bevalás
száma

 INDEX

Adatszolgáltatás

  

Bevallás és 1729-A Adatszolgáltatás a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén (az IFRS-ek alkalmazására áttérő adózók Tao. tv. 18/D. § (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

1729

T1, T2, T4

Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén, amelyek a 1729 számú bevalláson vették igénybe az adóalap-csökkentő tételt)

17TAOASZ

T

 

 

 

Bevallás

  

Bevallás és 1729-A Adatszolgáltatás a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)

1729

T1, T2, T4

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről, adatszolgáltatásról és az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról

1743

T3

Bevallás a tevékenységét 2017. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2017. évben vagy 2018. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2018. évtől választó adózók részére

1771

T

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)

17KIVA

T

Bevallás a 2018. évben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

1849

T

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

17HIPA

M, E, T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1794

E, T

Befizetés

 

 

Energiaellátók jövedelemadója

 

T

Társasági adó

 

T

Egyszerűsített vállalkozói adó

 

T3

Innovációs járulék

 

T

Szakképzési hozzájárulás

 

T

Hitelintézetek különadója

 

T

Osztalék utáni adót kiváltó adó

 

T

Kisvállalati adó

 

T

Reklámadó (2017. évi éves adó befizetése)

 

E, T

 Közlemény

 

 

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

16KOZ

T4

Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

TAONY

T4