en en
Utolsó módosítás: 2019.03.21.  csütörtök

Adózási határidők: 2018. december 20.

Kötelezettség

Bevallás
száma

Kire
vonatkozik

Bevallás

 

 

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről1820T
ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)1865M2, M3,
E1, E2,
T1, T2
Bevallás játékadóról1878E, T
Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) 1886

M0, M1, M2,
E1, E3,
T1, T3, T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről18A60M1, M2, M3,
E, T
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról1891M, E, T
Bevallás a 2018. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2019. évi illetékfizetési kötelezettségről 1893T
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről1894E, T
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére1851E, T
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2018. év18NETAM3, E2, T2
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről18J03M, E, T

A 2018. évi növekedési adóhitel összegére jutó adóelőlegről a társasági adóelőleg kiegészítésére nem köteles adózók számára 

18NAHI

 T1, T2, T4

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén18HIPAEKT1, T2, T4
Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett termékdíj-előleg bevallása18KTBEVM3, E2, T2

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1801

M, E, T 

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

18TFEJLH

 M, E, T

Befizetés

Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése 

 

 M, E, T

Biztosítási adóT
Pénzügyi tranzakciós illeték T
Reklámadó (a reklám-közzététel megrendelőjének adófizetési, valamint a tevékenységét kezdő és a jogutód adózó adóelőleg fizetési kötelezettsége)E, T

Reklámadó előlegkiegészítés 

 

Távközlési adó befizetéseM, E, T
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése)M, E, T
Kulturális adó (havi bevalló befizetése)E, T

Társasági adó előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget, de előlegkiegészítésre nem kötelezett) 

T1, T2

Társasági adóelőleg kiegészítéseT1, T2

A hitelintézeti járadék előlege 

T1, T2

A hitelintézeti járadék előlegének kiegészítése 

 

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget, de előlegkiegészítésre nem kötelezett) T

Energiaellátók jövedelemadójának kiegészítése

 T

Játékadó befizetése

 T

Innovációs járulékelőleg

 T

Innovációs járulékelőleg kiegészítéseE, T
A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettségeE, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót) a sávos kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettség-előlegének megfizetése /Gyftv. 42. § (6) bek. alapján/

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetéseM3, E2, T2
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának harmadik részlete (negyede)T
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetéseE1, E2,
T1, T2, T4, 
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetéseM, E, T
Termékdíj-előleg befizetéseM3, E2, T2