NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóságai
Helyi hírek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2011.03.02.
Segítség ügyei intézéséhez

Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése

Nyomtatványa: 13T34


Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.


Melléklet:  

Első igénylés esetén:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban 14 év alatt az önkéntesen csatolt születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya benyújtása - az ügyintézést elősegítik. (2008. december 8. után született gyermekek esetében automatikusan elkészül és kiküldésre kerül az adókártya!)

 • 14 év felett személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány, lakcímigazoló kártya,

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat.


Lakcímkártyával, szálláshely bejelentővel nem rendelkező külföldi állampolgárok esetében csak az adókártya igénylő lap leadása lehetséges, az adóazonosító jel generálása a kizárólagos illetékességi szabályok alapján történik, a budapesti székhelyű Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatóságán.


Adókártya elvesztése, megrongálódása, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

 • az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 3.000 Ft, melyet az állami adóhatóság Igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla elnevezésű 10032000-01079074 számú számlájára készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással, a kijelölt ügyfélszolgálati helyeinken pedig bankkártyával is meg lehet fizetni.

Levelezési cím bejelentése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges.


Működő adóalanyi státusz megállapításaNyomtatványa:
 13T108 (2 példányban)


Ingyenes nyomtatvány, amely a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthetőMelléklet: a kérelmező nevére szóló eredeti számlák.

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!
A magánszemélyek részére START-cserekártya, a START BÓNUSZ, PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhezNyomtatványa: 13T34START 

Ingyenes nyomtatvány, amely

-          a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

-          az ügyfélszolgálati helyeken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Amennyiben papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjen azt két példányban eljuttatni a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton küldi el az adatlapot a NAV részére, akkor kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Erre csak akkor van módja, ha már rendelkezik adóazonosító jellel, és azt az adatlapon feltünteti. Elektronikus postázás esetén a szükséges okiratokat szkennelt formában kell csatolnia.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.


Melléklet:

Annak a személynek, aki

1.     a már kiállított START-kártya, START BÓNUSZ kártya, illetve a 2012. január 1-jét megelőző igénylés alapján kiadott START PLUSZ vagy EXTRA kártya ismételt kiadását igényli (cserekártyát igényel),

2.       bejelenti a START-kártya érvényességi ideje alatt megszerzett felsőfokú végzettségét,

3.      a cserekártya igénylésével egyidejűleg a kártya jogtalan eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy megrongálódására vonatkozó nyilatkozatot tesz.

A cserekártya kiállítása illetékmentes.

Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott kártya tulajdonosa a START-kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, akkor az ennek okán tett bejelentéséhez csatolni szükséges a végzettséget igazoló okirat másolatát. 

Az állami adóhatóság bevonja a korábbi adókártyát:

-     ha a kártya megrongálódott,

-     ha a kártyán szereplő adat téves,

-     ha a kártyán szereplő név-adat megváltozott,

-     ha a jogosult sérült kártyát kapott, vagy a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsőfokú végzettséget szerez, és ez a kártya érvényességi idejét módosítja.

Ilyenkor az adatlaphoz csatolni kell a korábbi kártyát is.

A kártya eltulajdonítása esetében a nyomozóhatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát másolatban csatolni kell az adatlaphoz.Egészségügyi szolgáltatásra való bejelentkezés Nyomtatványa: 13T1011, 13T1011-01, 13T1011-A

, 13T1011-01, 13T1011-A

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.


Melléklet:

Külföldi állampolgár esetén: tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás és/vagy letelepedési engedély, szállásbejelentő lap és/vagy lakcímigazoló kártya, melyeknek másolatát is mellékelni kell az adatlaphoz.

További feltétel 2009.07.01-től: a természetes személy bejelentkezését megelőzően legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen a Magyar Köztársaság területén. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóhellyel.
Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszüntetése Nyomtatványa: 13T1011, 13T1011-01, 13T1011-B

, 13T1011-01, 13T1011-B

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.


Melléklet:

 • A fizetési kötelezettség megszűnése adatlapon történő bejelentésekor csatolni kell azt az igazolást, mely tanúsítja az egyéb jogcímen fennálló egészségbiztosítási jogosultságot, elektronikus küldés esetében ezt a kötelezettséget csatolmány küldésével kell teljesíteni. Az okirat csatolásának hiányában utólagos adategyeztetés válhat szükségessé.

 • Munkaviszony létesítése esetén nem szükséges a magánszemély részéről történő bejelentés, a kötelezettség megszüntetése a munkáltató bejelentése alapján történik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, ha a kijelentkezés visszamenőleges hatályú és időközben a befizetéseket folyamatosan teljesítették, akkor a túlfizetést az adózó kérelmére 17-es nyomtatvány alapján utaljuk vissza.
Bejelentő- és változásbejelentő adatlap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásábanNyomtatványa: 13T101, 13T101-A01, 13T101-A02, 13T101-F01, 13T101-F02

, 13T101-A01, 13T101-A02, 13T101-F01, 13T101-F02

Adatváltozás nyomtatványa: 13T101, 13T101-B01, 13T101-B02, 13T101-B03, 13T101-F01,11T101-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók bejelentő- és változásbejelentő adatlapjaNyomtatványa: 13T101E, 13T101E-A01

, 13T101E-A01

Adatváltozás nyomtatványa: 13T101E, 13T101E-B01, 13T101E-B02, 13T101E-F01, 13T101E-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
Cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére szolgáló bejelentő- és változásbejelentő adatlap               Nyomtatványa: 13T201T, 13T201T-A01, 13T201T-A02, 13T201T-A03, 13T201T-F02

, 13T201T-A01, 13T201T-A02, 13T201T-A03, 13T201T-F02

Adatváltozás nyomtatványa: 13T201T, 13T201T-B01, 13T201T-B02, 13T201T-B03, 13T201T-F01, 13T201T-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.


Melléklet:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban az önkéntesen csatolt - alapító okirat vagy társasági szerződés másolat, jogerős Cégbírósági végzés - az ügyintézést elősegítik.
Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek (társasházak, egyesületek, alapítványok) bejelentő- és változásbejelentő adatlapjaNyomtatványa: 13T201, 13T201-A01, 13T201-A02, 13T201-A03, 13T201-F01, 13T201-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.


Melléklet:

·         Az adószám igényléséhez az alapító okirat vagy alapszabály, jogerős bírósági végzés csatolása kötelező


Adatváltozás nyomtatványa: 13T201, 13T201-B01, 13T201-B02, 13T201-B03, 13T201-F01, 13T201-F02

, 13T201-B01, 13T201-B02, 13T201-B03, 13T201-F01, 13T201-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.


Melléklet:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban az önkéntesen csatolt - jogerős bírósági végzés, társasház képviselőjének változása esetén lakógyűlés jegyzőkönyv - az ügyintézést elősegítik.


Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséreNyomtatványa:
IGAZOL

Ingyenes nyomtatvány, amely

-          a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

-          az ügyfélszolgálati helyeken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

A kérelem benyújtásának módja

 -    Elektronikus úton kizárólag ezen a nyomtatványon nyújtható be adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelem az ügyfélkapun keresztül.

A bevallások elektronikus benyújtására kötelezett adózók adóhatósági igazolás kérelmeiket kizárólag csak elektronikus úton nyújthatják be.

-     Papír alapon történő benyújtás

Az elektronikus úton történő benyújtásra nem kötelezett adózók az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán benyújthatják a nyomtatványt az ÁNYK-AbevJava nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programban kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve. A kérelem kizárólag papír alapon előterjeszthető egyéb formában is: az ügyfélszolgálatokon elhelyezett nyomtatványok segítséget nyújtanak a kérelmen kötelezően feltüntetendő adatok megadásához, de bármely más kötetlen formában is előterjeszthető igazolás kiadása iránti kérelem.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.


Melléklet:

Az adó-, együttes adóigazolás után 3.000 forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor (a kérelem benyújtásakor) a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számla javára történő átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkező adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie.

Nem kell az illetéket megfizetni, ha az adózó az Itv. 5. § (1)-(4) bekezdése alapján személyes illetékmentességben részesülhet. Tárgyi illetékmentes eljárások az Itv. 33. § (2) bekezdésében kerülnek meghatározásra.

Mindezeken túl tárgyi illetékmentes az illetőségigazolás, illetve a jövedelemigazolás kiállítására irányuló eljárás.

Csakúgy, mint minden adóhatósági eljárásban, az igazolások kiállítása során az adózót meghatalmazott is képviselheti, akár az eljárás egészében, akár meghatározott cselekményekre vonatkozóan (kérelem előterjesztése, igazolás átvétele).