NAV Közép-dunántúli Regionális Főigazgatóságai
Helyi hírek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2013.02.01.
„Adózói sarok”: aktuális bevallási, befizetési határidők, illetve aktuális teendők február hónapban

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2013. február hónapban az alábbi bevallási, befizetési és bejelentési kötelezettségek esedékesek:

Adózási határidők 2013. február 5-én:

Adatszolgáltatás:

- K98 Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a Karrier Híd Program keretében kiadott/visszavont/ismételten kiadott igazolásról

- K100 Adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső személyek után, illetve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető szociális hozzájárulási kedvezményre jogosító igazolás kiadásáról

 

Adózási határidők 2013. február 12-én:

Adatszolgáltatás:

- K95 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott - kamatjövedelemmel kapcsolatos - igazolásról

Bevallás:

- 1308 Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

- 1308E Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az Art. 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra,

- 1358 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről

- 1308INT Havi bevallás a Tbj. 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

Befizetés:

- Kisadózó vállalkozások tételes adója

- Szociális hozzájárulási adó

- Szakképzési hozzájárulás előlege

- Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

- Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

- A kifizető által a magánszemélyektől levont különadó

- A magánszemély által fizetendő különadó

- A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás 

- A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

- A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

- A külföldi személytől levont adó

- Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

- A munkaerő-piaci járulék

- Az egészségügyi hozzájárulás

- Munkáltató által levont járulék

- Kifizető által levont járulék

- Korkedvezmény-biztosítási járulék

- A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

- Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

- A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 

Egyéb bejelentések:

- Kijelentkezés a kisadózó vállalkozások tételes adója alól

- Kisadózó vállalkozások tételes adója alól való mentesülés bejelentése (az adózó jogállásától függően a 13T101, 13T101E, 13T201, 13T201T, 13T201C nyomtatványokon)

 

Adózási határidők 2013. február 15-én:

Nyilatkozat:

- 1253Ny Nyilatkozat az egyszerűsített 1253E bevallás elkészítéséhez

Adatszolgáltatás:

- K56 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

- 12K84 A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére „nem-nyugdíj szolgáltatás” címén kifizetett összegről és egyéb adatokról

- 12K86 A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély részére 2012. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyleteiről kiállított bizonylat tartalmáról

- 12K89 A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot folyósító szerv adatszolgáltatása a 2012. évben nyugellátás vagy rehabilitációs járulék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról

- 12K97 Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről

- eGiro Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről

Bevallás:

- 1310B  Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

- 1310M Bevallás a Baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

Befizetés:

- Baleseti adó befizetése

 

Adózási határidők 2013. február 20-án:

Bevallás:

- 1301 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 

- 1311 Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

- 1320 Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

- 1365 Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének illetve jogosultságának összegéről (havi bevallók esetén)

- 1365 (A88 lapján) Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

- 1378 Bevallás a játékautomaták játékadójáról 

- 1386 Bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére

- 13A60 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

- 1391 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 

- 13P90 Bevallás a pénzügyi tranzakciós illetékről

- 1251 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

- 13NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról (2013. év) (havi bevalló esetén)

- 13KIVA Bevallás a kisvállalati adóról (előlegbevallás havi bevalló esetén)

- 13J03 Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Befizetés:

- Általános forgalmi adó befizetése 

- Társasági adó előleg (ha havonta fizet adóelőleget)

- Népegészségügyi termékadó (ha havi bevalló)

- Kisvállalati adó előleg

- Biztosítási adó

- Távközlési adó

- Kulturális adó

- Energiaadó

- Játékadó befizetése

- A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint az ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező személy fizetési kötelezettsége

Adózási határidők 2013. február 25-én:

Bevallás:

- 1201 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (éves elszámolás)

- 1212 Bevallás a szakképzési hozzájárulásról (éves elszámolás)

- 1241 Bevallás a társasházak részére a 2012. évi személyi jövedelemadóról

- 1243 Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adó kötelezettségről  

- 1253 Bevallás a 2012. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

- 1265 Bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (éves bevallók esetén)

- 12A215 Negyedéves/éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként a 2012. évben negyedéves/éves összesítő benyújtására kötelezett adózók részére

Egyéb bejelentések:

- Átalányadózásra vonatkozó rendelkezések 2013. évre történő választásának bejelentése (egyéni vállalkozó és őstermelő számára) a 1253. számú bevallásban

Befizetés:

- Általános forgalmi adó

- Személyi jövedelemadó

- Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója

- Egyszerűsített vállalkozói adó 

- Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

- Egészségügyi hozzájárulás

- Rehabilitációs hozzájárulás

- Szakképzési hozzájárulás

 

                    NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

                       Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Főosztály

                           Tájékoztatási és Koordinációs Osztály