NAV Észak-magyarországi Regionális Főigazgatóságai
Ügyintézési helyek elérhetősége
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.
+3632-520-820

Szolgáltatásaink

 • a fizetési határidő módosítása
 • a gazdasági vámeljárások lezárására nyitva álló határidő meghosszabbítása
 • a vám-visszatérítési kérelmek elbírálása
 • a vámfelügyelet melletti vámeljárásban vámkezelt nem közösségi áruk elszámolása
 • a vámhatóság hatáskörébe tartozó vámokról, adókról, díjakról, és köztartozásokról szóló hatósági bizonyítvány kiadása
 • az aktív feldolgozás címén vámkezelt nem közösségi áruk elszámolása
 • az előírás nélküli, a téves határozatszámra, illetve azonosítás nélkül, vagy duplán befizetett tételek rendezése
 • az ideiglenes behozatali vámeljárásban vámkezelt vámáruk/nem közösségi áruk elszámolása
 • az igazolási kérelmek elbírálása, hatósági bizonyítványok kiadása, valamint az illetékek (mulasztási bírság) kiszabása, visszautalása
 • az árunyilatkozat - a nyilatkozattevő kérelmére- a közösségi vámkódex 78. cikke alapján történő érvénytelenítése, módosítása
 • EORI/VPID ügyfél-azonosítószám kiadása
 • egyszerűsített engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés
 • elvégzett vámeljárások módosítási kérelmeinek átvétele
 • export irányú légi és közúton induló szállítmányok vámeljárásainak elvégzése
 • formanyomtatványok letöltése (Pl.: R11)
 • import irányú légi és közúton érkező szállítmányok vámeljárásainak elvégzése /Szabadforgalomba bocsátás/Ideiglenes behozatal/Aktív feldolgozás/NCTS/Egyszerűsített árutovábbítás/Közvámraktározás/
 • jövedéki adó visszaigénylésének ügyintézése (mezőgazdaságban, hajó/vasút/légi forgalomban felhasznált, kereskedelmi, gázolaj után, )
 • jövedéki folyószámla ügyintézés (egyeztetés, másolat kiadása, )
 • jövedéki ügyintézés (engedélyezés, nyilvántartásba vétel, bevallások feldolgozása, igazolások kiadása, TKO- BKO- EKO sorszámtartomány igénylése, nyomtatványok hitelesítése, bejelentések )
 • kiléptetések igazolása
 • kiviteli vámeljárások érvénytelenítése
 • kérelemre a határozatok kijavítása, kicserélése, kiegészítése
 • készpénzátutalási megbízások (csekkek) kiadása
 • közreműködés az éves folyószámla kivonat (egyenlegközlő) kiküldésében, valamint ezt követően ügyféli kérelemre a folyószámla rendezése
 • közösségi helyzet igazolása
 • raktár engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés
 • regisztrációs adóval kapcsolatos ügyintézés
 • szállítási bizonyítványok utólagos hitelesítése (A.TR,EUR 1)
 • tiltó-korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó árukkal kapcsolatos vámigazgatási eljárások elvégzése
 • tájékoztatás
 • térítésköteles nyomtatványok értékesítése
 • VPID/EORI szám kiadása
 • vám-folyószámla ügyintézés (egyeztetés, kivonatkérés, túlfizetés rendezése, stb.)
 • vámügyintézés (engedélyek, eljárások, igazolások, módosítások, kérelmek, stb. ügyintézése)
 • kettős felhasználású termékek és technológiák,
 • kulturális javak,
 • árutovábbítási vámeljárás törlése
 • árutovábbítások keresési eljárásával kapcsolatos ügyek
 • átmeneti megőrzés határidejének hosszabbítása
 • ügyfelek részére állásfoglalások, szakvéleményeket kiadása
 • ügyfélregisztráció (VPID/EORI, EÜC, KKK Web, stb.)
 • „tartozásmentességi” igazolások kiadása
 • a Bevetési Főigazgatóság által indított eljárásokkal kapcsolatos ügyfélfogadás

Térkép

Ügyféltájékoztató telefonszámok

NAV Váminformációs Központ
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
06-40-34-62-62
+36-1-301-6950
+36-1-301-6951

Nyitvatartás

H-Cs: 8.00-15.30
P: 8.00-13.00