NAV Észak-alföldi Regionális Főigazgatóságai
Ügyintézési helyek elérhetősége
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
4400. Nyíregyháza, Dózsa György út 39.
+3642-598-340

Szolgáltatásaink

 • a fizetési határidő módosítása
 • a gazdasági vámeljárások lezárására nyitva álló határidő meghosszabbítása
 • a vám-visszatérítési kérelmek elbírálása
 • a vámfelügyelet melletti vámeljárásban vámkezelt nem közösségi áruk elszámolása
 • a vámhatóság hatáskörébe tartozó vámokról, adókról, díjakról, és köztartozásokról szóló hatósági bizonyítvány kiadása
 • AEO tanúsítványokkal kapcsolatos ügyintézés
 • az aktív feldolgozás címén vámkezelt nem közösségi áruk elszámolása
 • az előírás nélküli, a téves határozatszámra, illetve azonosítás nélkül, vagy duplán befizetett tételek rendezése
 • az ideiglenes behozatali vámeljárásban vámkezelt vámáruk/nem közösségi áruk elszámolása
 • az igazgatósághoz érkező légi- és közúti járatok (repülőgépek,kamionok) kezelése
 • az igazolási kérelmek elbírálása, hatósági bizonyítványok kiadása, valamint az illetékek (mulasztási bírság) kiszabása, visszautalása
 • az árunyilatkozat - a nyilatkozattevő kérelmére- a közösségi vámkódex 78. cikke alapján történő érvénytelenítése, módosítása
 • EORI/VPID ügyfél-azonosítószám kiadása
 • egyszerűsített engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés
 • elvégzett vámeljárások módosítási kérelmeinek átvétele
 • export irányú légi és közúton induló szállítmányok vámeljárásainak elvégzése
 • formanyomtatványok letöltése (Pl.: R11)
 • import irányú légi és közúton érkező szállítmányok vámeljárásainak elvégzése /Szabadforgalomba bocsátás/Ideiglenes behozatal/Aktív feldolgozás/NCTS/Egyszerűsített árutovábbítás/Közvámraktározás/
 • jövedéki adó visszaigénylésének ügyintézése (mezőgazdaságban, hajó/vasút/légi forgalomban felhasznált, kereskedelmi, gázolaj után, )
 • jövedéki folyószámla ügyintézés (egyeztetés, másolat kiadása, )
 • jövedéki ügyintézés (engedélyezés, nyilvántartásba vétel, bevallások feldolgozása, igazolások kiadása, TKO- BKO- EKO sorszámtartomány igénylése, nyomtatványok hitelesítése, bejelentések )
 • kiléptetések igazolása
 • kiviteli vámeljárások érvénytelenítése
 • kérelemre a határozatok kijavítása, kicserélése, kiegészítése
 • készpénzátutalási megbízások (csekkek) kiadása
 • közreműködés az éves folyószámla kivonat (egyenlegközlő) kiküldésében, valamint ezt követően ügyféli kérelemre a folyószámla rendezése
 • közösségi helyzet igazolása
 • külföldi utas ÁFA visszaigénylési jogosultságának igazolása
 • Liszt Ferenc Nemzetközi Közforgalmú Repülőtéren működő tranzitterületi belépési engedély érvényesítése
 • Magyarország területén működő diplomáciai és konzuli képviseletek, a nemzetközi szervezetek, továbbá ezek személyzetének tagjai és családtagjai használatára légi forgalomban érkező, illetve általuk külföldi rendeltetéssel feladott áruk vámeljárás alá vonása
 • raktár engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés
 • regisztrációs adóval kapcsolatos ügyintézés
 • szállítási bizonyítványok utólagos hitelesítése (A.TR,EUR 1)
 • tiltó-korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó árukkal kapcsolatos vámigazgatási eljárások elvégzése
 • tájékoztatás
 • térítésköteles nyomtatványok értékesítése
 • VPID/EORI szám kiadása
 • vám-folyószámla ügyintézés (egyeztetés, kivonatkérés, túlfizetés rendezése, stb.)
 • vámügyintézés (engedélyek, eljárások, igazolások, módosítások, kérelmek, stb. ügyintézése)
 • javak, kábítószer és pszichotróp anyagok, valamint veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
 • magyar-szerb személyforgalom (kivéve autóbusz)
 • nemzetközi személy- és teherforgalom
 • nemzetközi személyforgalom
 • nemzetközi személyforgalom (autóbusz kivételével)
 • nemzetközi áru- és személyforgalom
 • nemzetközi áru- és személyforgalom, veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
 • nemzetközi áru- és személyforgalom, állat- és növény egészségügyi határállomás, kettős felhasználású termékek és technológiák, kulturális javak, kábítószer és pszichotróp anyagok, haditechnikai anyagok, valamint veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
 • nemzetközi áru- és személyforgalom, növény-egészségügyi határállomás, veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
 • nemzetközi áru- és személyforgalom, állat- és növény egészségügyi határállomás, kettős felhasználású termékek és technológiák, kulturális javak, veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
 • turista célú vízi járművek és kishajók forgalma
 • valamint veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
 • árubejelentések törlése/módosítása
 • áruk vámeljárás alá vonása, kiléptetése, beléptetése légi forgalomban
 • áruk vámeljárás alá vonása, kiléptetése, beléptetése postai forgalomban
 • árutovábbítási vámeljárás törlése
 • árutovábbítások keresési eljárásával kapcsolatos ügyek
 • átmeneti megőrzés határidejének hosszabbítása
 • ügyfelek részére állásfoglalások, szakvéleményeket kiadása
 • ügyfélregisztráció (VPID/EORI, EÜC, KKK Web, stb.)
 • állat- és növényegészségügyi határállomás
 • „tartozásmentességi” igazolások kiadása

Térkép

Ügyféltájékoztató telefonszámok

NAV Váminformációs Központ
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
06-40-34-62-62
+36-1-301-6950
+36-1-301-6951

Nyitvatartás

H-Cs: 8.00–16.30
P: 8.00–14.00

Helyszínfotó