NAV Észak-alföldi Regionális Főigazgatóságai
Aktuális
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2011.07.18.
Családi kedvezményre való jogosultság módosításának szükségessége év közben
<< ElőzőCsaládi kedvezmény Következő>>

Nézzük, milyen következményei vannak ezeknek az eseteknek a Szja tv-ben a családi kedvezmény érvényesítésével összefüggésben!

A Szja tv. szerint a magánszemély munkáltatónak/kifizetőnek adott nyilatkozata alapján tudja érvényesíteni a családi kedvezményt év közben. [29/A-29/B. §-ok]

[Megjegyezzük, hogy a Szja tv. adóelőleg-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában adóelőleget megállapító munkáltatónak minősíti a rendszeresen ismétlődő bevételszerzés (különösen havi/heti bér, munkadíj, tiszteletdíj, személyes közreműködés ellenértéke, egyéb juttatás) tekintetében a munkáltató mellett a társas vállalkozást, a polgári jogi társaságot, illetve a bérnek minősülő kifizetést teljesítő más kifizetőket is. Erre a szabályra figyelemmel családi kedvezményre jogosító nyilatkozatot tehet a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja a társas vállalkozásnak személyes közreműködői díj vonatkozásában, adóköteles társadalombiztosítási ellátásban részesülő magánszemély a kifizető szerv (egészségbiztosítási pénztár) az ellátással összefüggésben. De nincsenek kizárva az adóalap-csökkentő kedvezmény érvényesítéséből azok a magánszemélyek sem, akik munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől szereznek jövedelmet pl. választott tisztviselőként, vagy megbízási szerződés alapján. Családi kedvezményt egyéni vállalkozó is tud érvényesíteni év közben abban az esetben, ha összevont adóalapba tartozó vállalkozói kivétet számol el.]

Abban az esetben, ha megszűnik az iskoláztatási támogatásra való jogosultság, figyelni kell a Szja tv. azon rendelkezésére, hogy a nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Ebben az esetben tehát a magánszemély a családi kedvezmény változását tartalmazó új, a családi kedvezmény összegére, esetleg megszűnésére, stb. vonatkozó nyilatkozatot köteles adni a munkáltatónak/kifizetőnek. Ha ezt elmulasztja, az adóévre vonatkozóan megállapított adó és az év közben megállapított adóelőleg között keletkezhet olyan mértékű különbözet, mely 12 százalékos különbözeti bírság kötelezettséget eredményezhet a személyi jövedelemadó bevallásának benyújtásakor. [48. § (1) és (4) bek.]

Abban az esetben, ha családi pótlékra való jogosultság augusztusban szűnik meg (első eset), s nem is folytatja tanulmányait a gyermek, a kedvezményt érvényesítő személynek legkésőbb szeptemberen munkáltatója/kifizetője részére szükséges nyilatkozatot adni, melyben vagy a teljes kedvezmény megszűnéséről, vagy az összeg módosításáról nyilatkozik.

A második és harmadik esetben, tekintve, hogy utolsó hónap, melyre családi pótlékra jogosult június, legkésőbb július hónapban kell módosító nyilatkozatát megtenni.

Abban az esetben, ha 18. életévét és tankötelezettségét 2010/11-es tanévben betöltő gyermek középiskolában ismét folytatja tanulmányait, a családi pótlékra való ismételt jogosultság miatt nem kell nyilatkozatot beadni, hiszen 2011. augusztus 31-ig a Cst. 8.§ (1) bek. a)-aa) alapján, szeptember 1-től ugyanezen § (1) bek. a)-ab) pontja alapján áll fenn a jogosultság iskoláztatási támogatásra.

Akkor azonban, ha már 19. éves gyermek folytatja (középiskolai érettségi, vagy szakközépiskolai tanulmányok szakvizsgával történő lezárását követően „újból megkezdi”) középiskolai tanulmányait, s így ismételten fennáll az iskoláztatási támogatásra való jogosultság szeptembertől, mivel június volt az utolsó családi pótlékra jogosító hónap, júliusban be kell nyújtani a családi kedvezmény érvényesítését módosító (leállító) nyilatkozatot, majd szeptemberben ismét be kell adni azt arra vonatkozóan, hogy júliustól ismételten (a visszamenőlegesen érvényesített, folyósított családi pótlékra tekintettel) érvényesíthető a családi kedvezmény.