Automatikus részletfizetési lehetőség a NAV-nál

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte az adószámla-kivonatok kiküldését az adózók részére. Azok a magánszemélyek, akik legfeljebb kétszázezer forint adótartozással rendelkeznek, és nem vállalkozók, valamint nem kötelezettek áfa fizetésére egyszerűsített részletfizetési kérelmet nyújthatnak be a NAV-hoz illetékmentesen. Az évente egyszer igénybe vehető kérelem révén automatikusan legfeljebb hat havi pótlékmentes részletfizetéssel rendezhetik a tartozásukat.

Az automatikus részletfizetés egy egyszerű fizetési kedvezmény. A NAV az automatikus részletfizetést kérőknél ugyanis nem vizsgálja az egyébként szükséges feltételeket, például a fizetési nehézség fennállását, illetve az adózó jövedelmi helyzetét. Azoknak a magánszemélyeknek, akik nem vállalkozók és nem kötelezettek általános forgalmi adó fizetésére, évente egyszer automatikusan engedélyezi a legfeljebb kétszázezer forintos adótartozásra a maximum hat havi pótlékmentes részletfizetést. Ehhez mindössze egy kérelmet kell benyújtani.

A NAV honlapjáról letölthető (Letöltések – Egyéb – Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták – Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklési kérelmek elbírálásához) automatikus részletfizetési kérelem beküldhető postán, vagy személyesen leadható a NAV ügyfélszolgálatain. Az Ügyfélkapuval rendelkezők elektronikusan is továbbíthatják kérelmüket a FAM01-es nyomtatványon.

 A NAV a kérelemről határozatot hoz, amelyben szerepel, hogy mikor és pontosan mennyit kell fizetni. Ha valaki az esedékes részletet nem fizeti be, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszíti és a tartozás egyösszegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhivatal a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.

Ha az adózó nem jogosult az automatikus részletfizetési kedvezmény igénybevételére, lehetősége van az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést kérni, mellyel kapcsolatban a NAV 30. számú információs füzete tartalmaz részletes információkat. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelme illetékmentes.