Sajtótájékoztatók
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2007.01.04.
Az APEH szervezetének átalakítása

Archívumba került: 2008.12.31.

Az APEH regionális átszervezésének rendezőelve a szakmaiság volt, egyidejűleg a párhuzamos tevékenységek kiszűrésével, kiemelten figyelve az irányításhoz kapcsolódó felelősség pontos előírására.

A szervezet-átalakítás eredményeképpen az APEH 23 területi igazgatósága helyett felállításra került a hét regionális, valamint a Kiemelt Adózók Igazgatósága, átalakul a Központi Hivatal struktúrája, valamint integrálja a Szerencsejáték Felügyeletet és az illetékhivatalokat.

Az átalakítás során az APEH létszámkeretének belső átcsoportosításával, elsősorban a funkcionális területen működő munkatársak létszámának csökkentésével,  a párhuzamos feladatok kiszűrésével 200 fővel megerősíti ügyfélkapcsolati tevékenységét.

Az APEH számára biztosított 500 fős létszámnövekedést teljes egészében ellenőrzési kapacitásainak bővítésére használja fel. 2007. év folyamán tovább  kívánja növelni az ellenőrzést végzők létszámát belső átcsoportosítások útján.

Az átszervezés várható előnyeinek tekinthető a feladatok hatékonyabb ellátása, rugalmasabb szervezetműködtetése, egységesebb irányítás biztosítása kevesebb vezetővel, az adószakmai feladatokat ellátók számának növelése, a jobb és közvetlenebb információáramlás

Regionális Igazgatóság neve

 Címe

Igazgató

Adó- és Illetékügyi szakigazgató

 Ellenőrzési és Végrehajtási szakigazgató

APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

3530 Miskolc, Kandia u. 12-14.

dr. Nagy László

dr. Institóriszné dr. Kozma Erzsébet

Szalayné Ostorházi Mária

APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.

Mogyorósiné dr. Gábor Hajnalka

Gáll Eszter

dr. Kövesházi Tibor

APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

6721 Szeged, Bocskai u. 14.

Tamásné Czinege Csilla

Vörös Attila

dr. Krajcsó Tiborné

APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

9022 Győr, Liszt F. u. 13-15.

Umenhoffer Ferenc

Őri Jenőné

dr. Tóth Miklós

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.

 Bocskay Vince

Veinperl Róbert

Verbó Árpád

APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága

7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.

Kesjár János

Szulimán Gyula

Nagypál Imre

Regionális Igazgatóság neve  

Címe 

Igazgató 

Adóügyi szakigazgató 

Illetékügyi szakigazgató 

Ellenőrzési szakigazgató 

Végre-
hajtási szak-
igazgató
 

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

1132 Budapest,             Váci út 48/c-d.

dr. Papp Albert

Bakró Nagy Gáborné

Heves Gábor

Sóti Pálné

dr. Bognár Péter

Igazgatóság neve  

Címe 

Igazgató 

 Kiemelt Adózók szakigazgató 

Központosított Ellenőrzési szakigazgató 

Kizárólagos Illetékességi szakigazgató 

APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága

1115 Budapest,             Bartók Béla út 156.

dr. Juhász István

dr. Somos Katalin

dr. Álmos László

Sotus József