Utolsó módosítás: 2019.03.20.  szerda
en en

Adózási határidők: 2017. december 20.

 

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás

  

 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1701

 M, E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1720

T

Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1765

M2, M3,
E1, E2, T1,T2

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1786

 M0,M1,M2,
E1, E3,
T1,T3,T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

17A60

M1,M2,M3,
E, T

Bevallás játékadóról

 1778

 E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

1791

M, E, T

Bevallás a 2017. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2018. évi fizetési kötelezettségről

1793

T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1794

E, T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

1751

 E, T

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2017. év

17NETA

 M2, E2 ,T2

Bevallás a 2017. évi növekedési adóhitel összegére jutó adóelőlegéről a társasági adóelőleg-kiegészítésre nem köteles adózók számára

 17NAHI

 T

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

BEV_J01

 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J02

E1, E2,
T1, T2, T4

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

17J03

 M, E, T

Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett termékdíj-előleg bevallása

 17KTBEV

 M3, E2, T2

Adatszolgáltatás

 

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

 1701

 T

 

Az IFRS-ek alkalmazására áttérő, adóelőleg kiegészítésére nem kötelezett adózók Tao. tv. 18/D. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatása [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

 17AIFRS

 T

 

 

 

 

Befizetés

 

Biztosítási adó

 

T

Pénzügyi tranzakciós illeték

T

Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adófizetési, valamint a tevékenységét kezdő és a jogutód adózó adóelőleg fizetési kötelezettsége)

E, T

Reklámadó előlegkiegészítés

 

Távközlési adó befizetése

M, E, T

Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedévi bevalló befizetése)

M, E, T

Kulturális adó (havi, negyedévi bevalló befizetése)

E, T

Társasági adó előleg befizetése (ha havonta, negyedévente fizet előleget)

T1, T2

Társasági adóelőleg kiegészítése

T1, T2 

A hitelintézeti járadék előlege

T1, T2, T4 

A hitelintézeti járadék előlegének kiegészítése

T1, T2, T4 

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)

T

Energiaellátók jövedelemadójának kiegészítése

Játékadó befizetése

E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

 

E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót) a sávos kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettség-előlegének megfizetése /Gyftv. 42. § (6) bek. alapján/ 

 E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése 

 M3, E2, T2

A forgalmazó és a befektetési alap különadójának harmadik részlete (negyede)

 T

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 

 E1, E2,
T1, T2, T4

Energiaadó befizetése

 M, E, T

Innovációs járulékelőleg befizetése

 T

Termékdíj-előleg befizetése

 M3, E2, T2