en en
Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak
Pmt. és Kit. szerinti kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatás