en en
Utolsó módosítás: 2019.04.18.  csütörtök

Adózási határidők: 2018. február 20.

Kötelezettség Bevallás számaINDEX
Bevallás  
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben1801M, E, T
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről1820T
ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)1865M2, M3,
E1, E2,
T1, T2
Bevallás játékadóról1878E, T
Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) 1886M0, M1, M2,
E1, E3,
T1, T3, T4
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről18A60M1, M2, M3,
E, T
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról1891M, E, T
Bevallás a 2018. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2018. évi fizetési kötelezettségről 1893T
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről1894E, T
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére1751E, T
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2018. év18NETA M3, E2, T2
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről18J03M, E, T

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról 

18TFEJLH

M, E, T

 

 

 

Befizetés  

Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése

 

M, E, T

Biztosítási adóT
Pénzügyi tranzakciós illeték T
Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége)E, T
Távközlési adó befizetéseM, E, T
Általános forgalmi adó befizetése M, E, T
Kulturális adóE, T
Társasági adó előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget)T
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)T
Játékadó befizetése (ideértve a távszerencsejáték adóját is)E, T
A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettségeE, T
Népegészségügyi termékadó befizetéseM3, E2, T2
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetéseE1, E2,
T1, T2, T4, 
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó  befizetéseM, E, T